Caribisch Nederland krijgt wetgeving gelijke behandeling

Iedereen die zich in Nederland bevindt, wordt in gelijke gevallen gelijk behandeld. Binnenkort gaan verschillende wetten over gelijke behandeling ook gelden voor Caribisch Nederland, de eilanden Bonaire, Sint-Eustatius en Saba, sinds 2010 bijzondere gemeentes van Nederland. Dat betekent dat inwoners van Caribisch Nederland vanaf dan ook een verzoek om een oordeel kunnen indienen bij het College.

Huizen op het eiland Bonaire, dat deel uitmaakt van Caribisch Nederland.
Huizen op het eiland Bonaire, dat deel uitmaakt van Caribisch Nederland.

Meer aandacht voor verschillen in bescherming mensenrechten 

Alle mensen in Nederland hebben recht op bescherming tegen discriminatie, vindt het College. Het maakt daarbij niet uit waar je woont. In een brief aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vroeg het College in 2022 meer aandacht te geven aan de verschillen in de bescherming van mensenrechten tussen Europees en Caribisch Nederland.  

Positief effect op diversiteit en gelijke behandeling 

Een externe commissie heeft vervolgens onderzocht wat er nodig is om de wetten over gelijke behandeling in te voeren in de drie bijzondere gemeentes. Het gaat dan om verschillende wetten, zoals de algemene wet gelijke behandeling, de wet gelijke behandeling mannen en vrouwen, en de wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte. De commissie verwacht dat de wetgeving ook een positief effect zal hebben op de acceptatie van diversiteit en gelijke behandeling in Caribisch Nederland. De bestuurders van Bonaire, Sint-Eustatius en Saba zijn eveneens voorstander van volledige invoering. 

Verzoeken bij het College uit Caribisch Nederland 

In de toekomst zullen dus ook inwoners van Caribisch Nederland via het College voor de Rechten van de Mens een verzoek kunnen doen voor een oordeel. Het College gaat in gesprek met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over hoe dit er in de praktijk precies uit zal komen te zien.