Nieuw: Toolbox over mensenrechten voor het MBO

Kunnen leerlingen met een beperking ook helemaal meedoen op jouw school? Moet de school gezonde producten aanbieden in de kantine? Hoe bespreek je verschillen in geloofsovertuiging in de klas? Wat mogen leerlingen tegen elkaar zeggen in het kader van vrijheid van meningsuiting? Dit soort vragen komen aan bod in de toolbox ‘Mensenrechten in het MBO’. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), het Kennispunt MBO Burgerschap en het College voor de Rechten van de Mens hebben het initiatief genomen voor deze gratis toolbox.   

Eerder maakte het College een toolbox voor het primair en voortgezet onderwijs. Die toolbox is als basis gebruikt. Collegelid Yvonne Donders: “Nu kunnen ook docenten burgerschap, schoolleiders en bestuurders in het MBO op een makkelijke manier aan de slag met onderwijs in mensenrechten.” In de toolbox zitten middelen die gaan over vakinhoud, didactiek en pedagogiek. Onderwijsinstellingen kunnen de toolkit binnen en buiten de opleiding gebruiken.   

Waarom onderwijs in mensenrechten? 

Het doel van de toolbox is dat studenten leren over mensenrechten en leren mensenrechten beter te begrijpen. Donders: “Zo kunnen ze beter voor zichzelf opkomen en kunnen ze actief bijdragen aan een samenleving waarin ieders rechten worden gerespecteerd. De opleiding is hiervoor de oefenplaats. De docent vergroot het zelfvertrouwen van studenten en kan lastige maatschappelijke onderwerpen respectvol met studenten bespreken.” 

Wat ging eraan vooraf? 

Op 4 juni 2020 nam de Tweede Kamer de motie van Kirsten van den Hul (PvdA) aan. In de motie wordt de regering gevraagd, in gesprek met de sector, MBO scholen te stimuleren aandacht te schenken aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daarnaast moet de onderwijsinspectie beter controleren of MBO scholen mensenrechten als standaard onderwerp in hun onderwijs over burgerschap hebben. 

Het ministerie van OCW ging vervolgens in gesprek met MBO scholen. Naar aanleiding daarvan stelde het Kennispunt MBO Burgerschap voor de toolbox ‘Mensenrechten op school’ voor primair en voortgezet onderwijs van het College voor de Rechten van de Mens om te vormen tot een toolbox voor het MBO. 

Wie maakten de versie voor het primair en voortgezet onderwijs? 

Het Platform Mensenrechteneducatie en de Vereniging voor Openbare en Algemeen Toegankelijke Scholen VOS/ABB hebben geholpen bij het maken van de toolbox voor het primair en voortgezet onderwijs. In het Platform Mensenrechteneducatie zitten maatschappelijke organisaties die zich inzetten om leerlingen en studenten in Nederland bekend te maken met en bewust te maken van mensenrechten en kinderrechten. Dit zijn Amnesty Internationalde Anne Frank StichtingCentrum voor Mondiaal OnderwijsDefence for ChildrenMovies that MatterNederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten en UNICEF Nederland.  

Makers toolbox voor het MBO 

Aan de toolbox voor het MBO hebben de volgende organisaties meegewerkt: College voor de Rechten van de Mens, het Kennispunt MBO Burgerschap, Amnesty International, de Anne Frank Stichting, Movies that matter, Nationaal Comité 4 en 5 meide Algemene Onderwijsbond en Inclusief Indië. Docenten van verschillende MBO’s waren kritische meelezers.