College rapporteert aan VN-Comité tegen Foltering

Deze maand bespreekt het VN-Comité tegen Foltering de rapportage van het College voor de Rechten van de Mens en andere organisaties over de naleving van het Verdrag tegen Foltering.

Tekst: Committee against torture United Nations

Toezichthouder

Het Comité houdt toezicht op de naleving van dit Internationale Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke, onterende, behandeling of bestraffing. Het gebruikt de rapportage om vragen te formuleren over de implementatie van het verdrag in het Nederland, inclusief het Caribisch deel van het Koninkrijk.

Bescherming van mensenrechten in Nederland

In zijn rapportage vraagt het College aandacht voor een aantal punten waarop de bescherming van mensenrechten in Nederland verbeterd moet worden. Denk hierbij aan de bescherming van slachtoffers van seksueel geweld en de aanpak van geweld tegen vrouwen, ook in Caribisch Nederland. Maar ook aan de situatie van mensen in vreemdelingendetentie, dwang en isolatie in gesloten zorginstellingen, de positie van jongeren in gesloten jeugdinstellingen, het gebruik van stroomstootwapens en het opleggen van levenslange gevangenisstraffen.

List of Issues Prior to Reporting

Na de bespreking, die plaatsvindt tussen 8 november en 3 december, stelt het Comité een lijst met onderwerpen op waarover het Koninkrijk moet rapporteren, de zogenaamde ‘List of Issues Prior to Reporting’ (LOIPR). Dat zal het in juli 2022 doen door middel van een statenrapport als reactie op de lijst met concrete vragen. Op basis van het statenrapport gaan het Comité en het Koninkrijk met elkaar in gesprek. Het College zal ook voor dat gesprek een bijdrage leveren door te reageren op het statenrapport van de Nederlandse regering. Op die manier ziet het College toe op de voortvarende implementatie van het verdrag in Nederland en Caribisch Nederland, zodat mensen beschermd zijn tegen alle vormen van wrede, onmenselijke, onterende, behandeling of bestraffing.