Coronavirus en mensenrechten in eenvoudige taal

In 2020 is het coronavirus in Nederland gekomen.
De regering heeft hier maatregelen tegen genomen.
Zodat mensen het coronavirus niet aan elkaar doorgeven.
Deze maatregelen beperken de vrijheid van mensen.
Het College voor de Rechten van de Mens krijgt hier veel vragen over.

Vraag en antwoord