Stop geweld tegen vrouwen: 16 dagen actie

25 november was de Internationale Dag voor de Uitbanning van Geweld tegen Vrouwen. Dit was de start van 16 dagen vol actie en campagne. Tot 10 december, de Internationale Dag voor de Rechten van de Mens, wordt er wereldwijd aandacht gevraagd voor geweld tegen vrouwen en de uitbanning daarvan. Hiermee wordt onderstreept dat geweld tegen vrouwen een schending van mensenrechten is.

Vlag met tekst: Stop geweld tegen vrouwen

Oranje

De Verenigde Naties steunen deze activiteiten die in 1991 door maatschappelijke organisaties zijn opgestart. Met de campagne UNiTE to end violence against women roept de Secretaris-Generaal van de VN op tot acties om het bewustzijn over geweld tegen vrouwen te vergroten en in actie te komen om het uit te bannen. In de campagne wordt de kleur oranje gebruikt als symbool voor een zonnige toekomst zonder geweld tegen vrouwen en meisjes. Op veel plaatsen in de wereld kleuren gebouwen oranje, ook in Nederland. Op een kaart van Orange the world Nederland is te zien welke gemeenten in 2020 meedoen.

Witte linten

Om te benadrukken dat juist ook mannen moeten werken aan een wereld zonder geweld tegen vrouwen bestaat er de White Ribbon Campagne. Sinds 2016 organiseert Emancipator in Nederland deze campagne. Gelukkig zijn de meeste mannen geen geweldpleger, maar helaas doen te veel mannen er het zwijgen toe wanneer het over geweld tegen vrouwen gaat. Veel mannen weten niet hoe vaak geweld tegen vrouwen voorkomt, of willen het niet geloven. Daardoor wordt het probleem vaak gebagatelliseerd en wordt ervan weggekeken. Mannen kunnen deel worden van de oplossing door zich uit te spreken.

Wat doet het College?

Het College voor de Rechten van de Mens doet mee aan deze acties. Wij hijsen de vlag voor het gebouw en vragen hiermee aandacht voor geweld tegen vrouwen en de uitbanning daarvan. Ook publiceerde het College op 25 november de Gids voor gemeenten: Opvang voor slachtoffers van geweld in de privésfeer als mensenrecht aan Jan van Zanen, voorzitter van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en burgemeester van Den Haag. Ten slotte vraagt het College aandacht voor een van de meest extreme vormen van geweld tegen vrouwen: partnerdoding. Hierover later meer.