Bevoegdheden van het NPM

Om onmenselijke behandeling in situaties van vrijheidsbeneming te voorkomen, doet het College onderzoeken ter plaatse. Hiervoor heeft het verschillende bevoegdheden. 

Informatie opvragen 

In de wet staat dat het College en personen die het College daarvoor aanwijst alle ‘inlichtingen en bescheiden’ kunnen opvragen die nodig zijn om de NPM-taak uit te voeren. Iedereen is verplicht om die informatie volledig en naar waarheid te verstrekken binnen een termijn die we daarvoor stellen. 

Onderzoek ter plaatse doen 

We kunnen onderzoek ter plaatse doen. Volgens de wet hebben we toegang tot elke plaats voor zover dat redelijkerwijze voor de vervulling van onze taak nodig is.  

We kiezen zelf of we een onderzoek ter plaatse aankondigen of niet. Ook beslissen we zelf welke personen we spreken en mag er niemand anders bij die gesprekken aanwezig zijn, tenzij de gesprekspartner dat graag wil. 

Wet 

De bevoegdheden van het College staan beschreven in de Wet College voor de Rechten van de Mens: wetten.nl - Regeling - Wet College voor de rechten van de mens - BWBR0030733 (overheid.nl) 

Ook in het Optioneel Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing staan de bevoegdheden van het NPM genoemd: wetten.nl - Regeling - Facultatief Protocol bij het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing - BWBV0004712 (overheid.nl)