Het College houdt toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag handicap met betrokkenheid van mensen met een beperking en hun organisaties. De klankbordgroep VN-verdrag handicap van het College helpt ons daarbij. De leden van de klankbordgroep hebben ervaring met het leven met een beperking. De klankbordgroep komt twee keer per jaar bijeen en ook tussentijds is er contact met de klankbordleden.

Het College overlegt met de klankbordleden onder meer over de volgende werkzaamheden: 

  • De manier van monitoren en monitoringsrapportages 
  • Het doen van onderzoek, het geven van adviezen en aanbevelingen 
  • Het organiseren van bijeenkomsten over onderwerpen uit het verdrag 
  • Bij andere activiteiten als toezichthouder op het verdrag 

De inbreng van de klankbordleden gebruiken wij bij het maken van werkplannen en bij het monitoren van de uitvoering van het VN-verdrag handicap.

8 personen

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Sorteren op: