Vacature: Plaatsvervangend Collegeleden

Het College voor de Rechten van de Mens is het Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond moedigen wij in het bijzonder aan om op deze vacature te reageren.  Lees meer over werken bij ons.

De functie

Het plaatsvervangend Collegelid neemt als lid van meervoudige raadkamers deel aan de behandeling van verzoeken om een oordeel die getoetst worden aan de gelijkebehandelingswetgeving. Na een inwerkperiode is er tevens de mogelijkheid om – in overleg met de voorzitter van het College - ingezet te worden als unus of als voorzitter van een meervoudige kamer.

Uitgangspunt is dat een plaatsvervangend Collegelid tussen de zes en tien keer per jaar wordt ingedeeld op zittingen. Daarnaast is er tenminste eenmaal per jaar een plenaire vergadering met de Collegeleden en plaatsvervangend Collegeleden waarin de actuele ontwikkelingen binnen het oordelenproces worden besproken.

Het laagdrempelige karakter van de verzoekprocedure bij het College maakt dat zittingen niet altijd ruim van tevoren worden ingeroosterd. Dit vergt enige flexibiliteit bij de inzetbaarheid als plaatsvervangend Collegelid. Vaste zittingsdagen zijn de dins-, woens- en donderdagen, en incidenteel de vrijdag.

Voorwaarde voor benoeming tot plaatsvervangend lid is dat een Verklaring omtrent het Gedrag kan worden overlegd. In verband met de onafhankelijkheid van het College komen  ambtenaren die werken onder de verantwoordelijkheid van een minister niet in aanmerking voor benoeming (artikel 17 lid 3 van de Wet College voor de Rechten van de Mens).

Kennis en ervaring

Wij zoeken goede juristen, nieuwsgierige mensen en kritische denkers die een bijdrage willen leveren aan de missie van het College. Het plaatsvervangend Collegelid heeft de graad van Master op het gebied van het recht (of een daaraan gelijkgestelde titel in de rechtsgeleerdheid) behaald en heeft ten minste vijf jaar werkervaring met het deelnemen aan rechtszittingen, bij voorkeur ook met het voorzitten van meervoudige raadkamers. Kennis en ervaring van het (Europese) gelijkebehandelingsrecht en/of het arbeidsrecht is een pré. Verder is het wenselijk dat het plaatsvervangend Collegelid beschikt over aantoonbare relevante maatschappelijke ervaring.

Competenties

Je beschikt over een uitstekend analytisch vermogen. Je bent empathisch en communicatief sterk. Je kunt goed luisteren en je vraagt door. Je kan keuzes maken en besluiten nemen en uiteindelijk tot een afgewogen en objectief oordeel komen. Vervolgens ben je in staat om je oordeel met overtuiging te presenteren.

Huidige vacatures

Het College is op dit moment op zoek naar meerdere plaatsvervangend leden.

Termijn en bezoldiging

De plaatsvervangend Collegeleden worden benoemd voor ten hoogste zes jaar. Herbenoeming is mogelijk. Je maakt aanspraak op een vacatievergoeding per deelgenomen zitting (kan uit twee zaken bestaan) of vergadering ad € 311,-, conform de Notitie Vacatiegelden Plaatsvervangend Collegeleden in het oordelenproces. Tevens kun je op basis van deze notitie je gemaakte reiskosten en overige onkosten declareren.

Meer informatie

Voor inhoudelijke vragen kun je contact opnemen met Nico Schrijver, interim voorzitter. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, dan kun je terecht bij de afdeling HR. Beide zijn bereikbaar via telefoonnummer 030 888 38 88.

Bijzonderheden

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor ons van groot belang. Daarom vragen we nieuwe collega’s om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Bij het College willen we toegankelijk zijn voor iedereen: medewerker én bezoeker. Daarom is ons gebouw uitgerust met een lift en volledig drempelvrij.

Solliciteren

Graag ontvangen we uw motivatie en CV digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl.