Zinvolle kennisuitwisseling tijdens seminar 'Ouderen en Vrijheidsbeneming'

4 februari 2015 - Laatste update 27 januari 2016

Kun je ouderen hun vrijheid benemen en welke mensenrechtennormen spelen hierbij een rol? Deze vragen stonden centraal tijdens het seminar ‘Ouderen en vrijheidsbeneming' op 27 januari 2015. Toezichthouders en werknemers uit verschillende sectoren - de zorg en detentie - wisselden kennis en ervaringen uit over de wijze waarop zij vrijheidsbeneming toepassen of toegepast zien worden bij ouderen. Deze uitwisseling is van belang voor het realiseren van de mensenrechten van ouderen die in hun vrijheid beperkt worden. Aanleiding voor het seminar was het 25-jarig bestaan van het Comité ter Voorkoming van Foltering (CPT) van de Raad van Europa.

Zinvolle kennisuitwisseling tijdens seminar 'Ouderen en Vrijheidsbeneming'

CPT-lid Anton van Kalmthout zette uiteen hoe vrijheidsbeneming in de praktijk wordt toegepast en wat de rol van het CPT is. Het CPT heeft uitgebreide normen ontwikkeld voor verschillende vormen van vrijheidsbeneming, maar normen voor vrijheidsbeneming in verzorgings- en verpleeghuizen ontbreken vooralsnog. Noor Roeleveld van de Dienst Justitiële Inrichtingen gaf vervolgens inzicht in de situaties waarmee werknemers die zorg bieden in detentie worden geconfronteerd. Marike Abel van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bood een overzicht van de aantallen en de wijze van vrijheidsbeperking in de ouderenzorg. De verhalen van de sprekers leidden tot veel vragen en discussie. Deels is de discussie gevoerd aan de hand van verschillende stellingen. Tijdens de borrel die volgde werden inzichten en gedachten enthousiast verder uitgewisseld.