Nationale consultatie: Nederlandse overheid in gesprek met maatschappelijke organisaties

Op 21 april 2022 vond de nationale consultatie voor de Universal Periodic Review (UPR) plaats. Tijdens deze bijeenkomst konden ngo’s en andere maatschappelijke organisaties hun zorgen delen over de mensenrechtensituatie in Nederland. Deze belangrijke informatie neemt de overheid mee in haar statenrapport voor de VN-Mensenrechtenraad. 

Mensen in een zaal tijdens de Nationale Consultatie UPR

Aanbevelingen van het maatschappelijke middenveld

Er waren veel verschillende maatschappelijke organisaties aanwezig die vanuit verschillende invalshoeken naar de mensenrechten in Nederland kijken:

  • COC en CHOICE for Youth and Sexuality benadrukten onder andere de verplichte genderregistratie en het belang van LHBTI-vriendelijke omgevingen op scholen en in asielzoekerscentra.
  • Free Press Unlimited en Lawyers for Lawyers pleitten voor meer veiligheid van respectievelijk journalisten en advocaten; zij krijgen steeds vaker te maken met geweld en intimidatie. 
  • De mensenrechtelijke implicaties van problematiek rondom het klimaat en milieu werden benadrukt door JustLaw, met als kernboodschap dat mensenrechten een integraal onderdeel zouden moeten zijn bij het aanpakken van deze thema’s. 
  • Door VluchtelingenWerk Nederland werd er aandacht gevraagd voor de ontbrekende menselijke maat in de asielprocedure. 
  • Het Kinderrechtencollectief en de Coalitie voor Inclusie pleitten voor verbetering in het onderwijs van kinderen met een beperking, en participatie van mensen met een beperking in de vorming van beleid, waarbij de Coalitie ook verwees naar de jaarlijkse monitor van het College. 
  • Tijdens de bijeenkomst heeft  Collegelid Yvonne Donders namens het College aandacht gevraagd voor onder meer institutioneel racisme, geweld tegen vrouwen en gelijke rechten in Caribisch Nederland.

Collegelid Yvonne Donders: “Het College is positief over de organisatie van de nationale consultatie. De uitwisseling tussen verschillende organisaties en de dialoog tussen organisaties en de overheid zijn essentieel.  Op basis van al deze informatie kan de overheid in haar statenrapport een evenwichtig beeld schetsen van de mensenrechtensituatie in ons land.” 

Blijf in gesprek over de mensenrechten, ook los van de UPR

Tijdens de nationale consultatie konden maatschappelijke organisaties laagdrempelig in contact komen met de beleidsmedewerkers van verschillende ministeries over mensenrechtenproblemen. Hierdoor was het mogelijk om elkaars standpunten beter te begrijpen en elkaar te versterken. Collegelid Yvonne Donders denkt dat het daarom ook los van de UPR een goed idee is om regelmatig een nationale dialoog over de mensenrechten tussen het maatschappelijk middenveld en de overheid te organiseren. 
Nu is het wachten op het statenrapport van de overheid. De overheid gaf aan open te staan voor gezamenlijke opvolging van de aanbevelingen uit het UPR-proces en het maatschappelijke middenveld te willen betrekken bij de verdere fases van de UPR. Het College moedigt dit van harte aan en zal het UPR proces nauw blijven volgen.