Goedkeuring nieuwe EU-richtlijnen versterkt anti-discriminatiebeleid in Europa

Op 7 mei 2024 heeft de Raad van de Europese Unie de goedkeuring aangekondigd van nieuwe EU-richtlijnen die gaan over normen voor gelijkebehandelingsinstanties. Dat meldt Equinet, het Europese netwerk van gelijkebehandelingsinstituten. Dit betekent dat de handhaving van de EU-wetgeving op het gebied van gelijke behandeling bevorderd wordt. De wetgeving zorgt ervoor dat iedereen in de Europese Unie verzekerd is van dezelfde rechten, door instanties als het College in heel Europa te voorzien van passende bevoegdheden, voldoende financiële middelen en een gegarandeerde onafhankelijkheid.

Het College voor de Rechten van de Mens is de gelijkebehandelingsinstantie van Nederland. Dit sluit goed aan bij de andere rol van het College, die van toezichthouder voor mensenrechtenbescherming in brede zin. Als gelijkebehandelingsinstantie verzamelt het College discriminatieklachten, doet hier onderzoek naar en geeft een oordeel. Ook geven deze instituties aanbevelingen over (de aanpak van) discriminatie aan overheden en private partijen. In deze Europese richtlijn staat dat elke lidstaat verplicht is om een dergelijke organisatie op te zetten. Naast het College als gelijkebehandelingsorgaan kent Nederland ook antidiscriminatievoorzieningen die meldingen opnemen en advies en bijstand bieden aan slachtoffers van discriminatie (sinds 1 januari 2024 bekend onder de naam Discriminatie.nl.

Nieuwe standaarden ook van toepassing op het College

De nieuwe bindende Europese standaarden zullen dus ook voor het College voor de Rechten van de Mens van toepassing zijn. Ze stellen minimumeisen aan de wijze waarop het College zijn taken uitoefent. Zo garanderen ze dat het College nu en in de toekomst effectief kan blijven optreden op het gebied van discriminatie.om zo bij te dragen aan een rechtvaardige samenleving voor alle inwoners van Nederland. De richtlijn betekent dat in de EU ieder land een gelijkebehandelingsorgaan heeft dat aan de dezelfde hoge standaarden voor slagvaardigheid en onafhankelijkheid moet voldoen en daarvoor voldoende gefinancierd wordt. 

Patrick Charlier, voorzitter van het Uitvoerend Comité van Equinet en mededirecteur van Unia, het Belgische gelijkebehandelingsorgaan, reageerde op deze historische ontwikkeling en zei: “De goedkeuring van de richtlijnen voor de normen is een grote stap voorwaarts voor de gelijkheid in de Europese samenleving. Deze richtlijnen zijn meer dan een technisch stuk wetgeving, maar zullen zorgen voor een meer gelijke toegang tot de rechter, die direct beschikbaar is voor iedereen die nog steeds gediscrimineerd wordt in Europa.”

Wil je weten waarom deze richtlijnen zo belangrijk zijn? Bekijk dan de video van Equinet.