Interim voorzitter College voor de Rechten van de Mens

Op maandag 19 juni 2023 start Jos Silvis als interim voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens. Hij vervangt voorzitter Jacobine Geel die onlangs om gezondheidsredenen haar taken tijdelijk heeft neergelegd. Op deze manier krijgt Geel voldoende tijd en gelegenheid om te herstellen.

De komst van Jos Silvis helpt om de continuïteit van het werk van het College als het nationale mensenrechteninstituut van Nederland zeker te stellen. Onder andere omdat ondervoorzitter Jan-Peter Loof - die het voorzitterschap waarnam - zijn aandacht nu volledig kan richten op de voortgang en tijdige afronding van de oordelen in de gelijkbehandelingszaken van het College. 

Mr. Jos Silvis (1953) beschikt over ruime juridische en bestuurlijke ervaring. Hij was tot 2021 procureur-generaal bij de Hoge Raad. Daarvoor was hij onder andere rechter bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Recentelijk was hij voorzitter van de onderzoekscommissie die adviseerde over de manier waarop de Rijksoverheid in de toekomst moet worden geadviseerd en bijgestaan in kwesties die vragen om onafhankelijke juridische vertegenwoordiging of bijstand. 

Het College voor de Rechten van de Mens is verheugd dat Jos Silvis bereid is gevonden de taak van interim voorzitter op zich te nemen.