Plaats Afghaanse gezinnen met spoed duurzaam in gemeente

Het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale ombudsman/Veteranenombudsman, en de Kinderombudsman vragen de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid om aandacht voor Afghaanse vluchtelingen die al ruime tijd in Nederland verblijven. Onder hen zijn veel grote gezinnen met jonge kinderen. Velen van hen hebben al een verblijfsstatus, maar verhuizen desondanks al maanden van noodopvang naar noodopvang, zonder zicht op een permanente plek. Dit is vanuit mensenrechtelijk perspectief onaanvaardbaar.

Met waardering voor de inzet van het Rijk en gemeenten om opvang te regelen voor Oekraïense vluchtelingen, vraagt het College en de ombudsmannen nu opnieuw in het bijzonder aandacht voor de Afghaanse evacuees. De Nederlandse overheid heeft zelf aangegeven een ereschuld te hebben aan deze evacuees, die zich met gevaar voor eigen leven hebben ingezet voor de Nederlandse troepen in Afghanistan. Ondertussen gaan zij van noodopvang naar noodopvang. De kinderen in deze gezinnen lopen schade op in hun ontwikkeling. Bovendien verkleint het de kans voor hun ouders op succesvolle inburgering. De ombudsmannen en het College willen dat aan deze situatie snel een einde komt. Zij vragen staatssecretaris van der Burg dan ook om de Afghaanse gezinnen met spoed duurzaam onder te brengen in de toegewezen gemeenten, zodat de kinderen daar na de meivakantie kunnen starten met het onderwijs.

Heumensoord

Het College bracht vorig jaar, samen met de ombudsman, een bezoek aan de noodopvang in Heumensoord. Zij vroegen toen al aandacht voor de omstandigheden waaronder Afghaanse vluchtelingen hier verbleven en riepen de toenmalig staatssecretaris op de noodopvang te sluiten en deze gezinnen duurzaam onderdak te geven.