Commerciële websites nog steeds onvoldoende toegankelijk voor mensen met beperking

Commerciële websites zoals webshops voelen nog te weinig urgentie om hun toegankelijkheid te verbeteren voor mensen met een beperking. Dat blijkt uit onderzoek door Stichting Accessibility in opdracht van het College voor de Rechten van de Mens. Deze websites voldoen gemiddeld niet aan bijna de helft van de criteria voor digitale toegankelijkheid. Vooral consumenten die blind of slechtziend zijn, lopen daardoor vast bij het kopen van een product online. Deze situatie is onveranderd sinds 2016.

In het onderzoek Uw winkelmandje is leeg is getest in hoeverre websites van webwinkels, reisorganisaties en energiebedrijven voldoen aan de internationaal gehanteerde richtlijnen voor digitale toegankelijkheid, de Web Content Accessibility Guidelines. Geen enkele website voldoet aan alle criteria. Gemiddeld bevat een webshop dertien soorten obstakels voor mensen met een functiebeperking.

Het College maakt zich zorgen over deze situatie. "Door het toegenomen gebruik van internet worden mensen in hun dagelijks leven steeds meer afhankelijk van websites", aldus collegelid Dick Houtzager. "Als die niet toegankelijk zijn, staan mensen met een beperking op een achterstand."

Obstakels 

De meeste problemen zijn gevonden in de wijze waarop je iets kan regelen op een website, zoals bij het plaatsen van een bestelling, aanvragen van een abonnement of boeken van een reis. Voor mensen met een visuele beperking vormt bijvoorbeeld het invullen van een formulier een obstakel, als voor hen niet duidelijk is gemaakt welke informatie in welk veld hoort. Ook afbeeldingen zonder omschrijving, tekstkleuren die wegvallen tegen de achtergrond, uitklapmenu's en onbegrijpelijke teksten bij links zorgen ervoor dat veel webshops beperkt toegankelijk zijn.

Een positieve uitzondering is de website Ebay.nl. Deze scoort beduidend beter dan gemiddeld. Waarschijnlijk komt dit doordat deze website is afgeleid van de Amerikaanse versie. In de Verenigde Staten geldt strenge wet- en regelgeving voor de toegankelijkheid van websites.

Urgentie

Sinds 2016, toen Stichting Accessibility een vergelijkbaar onderzoek uitvoerde, zijn websites niet structureel verbeterd. Het huidige onderzoek laat zien dat dit mede te maken heeft met een gebrek aan gevoel van urgentie. In een enquête onder professionals op het gebied van online verkoop geeft het merendeel aan nog geen aandacht te hebben besteed aan dit onderwerp. Bijvoorbeeld omdat het geen prioriteit heeft binnen het bedrijf of omdat ze er te weinig over weten. Ruim een derde zegt ermee aan de slag te gaan in de komende twee jaar.

Thuiswinkel.org, de belangenvereniging voor Nederlandse webwinkels, heeft eerder dit jaar al een actieplan opgesteld om de bewustwording en kennis over digitale toegankelijkheid in de branche te vergroten. Het College voor de Rechten van de Mens juicht dit initiatief toe, maar vindt dat er meer moet gebeuren. Volgens de wet moeten aanbieders van goederen en diensten hun websites stap voor stap toegankelijk maken. Het College roept de overheid op om afspraken te maken met bedrijven over wat dit concreet betekent. Deze afspraken kan de overheid opnemen in haar implementatieplan voor het VN-verdrag handicap.

VN-verdrag handicap

Sinds 2016 is in Nederland het VN-verdrag handicap van kracht. Volgens dit verdrag moeten mensen met een beperking zo zelfstandig en volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit betekent ook dat zij gelijke toegang moeten hebben tot goederen en diensten van commerciële aanbieders. De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (Wgbh/cz) bepaalt dat deze aanbieders hiervoor geleidelijk moeten zorgen. Dit geldt ook voor online aanbieders.

Week van de Toegankelijkheid

Het College publiceert dit onderzoek in de Week van de Toegankelijkheid, die loopt van 1 tot en met 6 oktober. Deze week is een initiatief van belangenorganisatie Ieder(in) om aandacht te vragen voor de toegankelijkheid van de samenleving voor mensen met een beperking. Dit jaar staat de week in het teken van vrijetijdsbesteding en de obstakels die mensen daarbij tegenkomen.