Rabobank had oplossing moeten bieden voor ontoegankelijke app

De Rabobank heeft een blinde klant gediscrimineerd door hem geen gelijkwaardige toegang te geven tot mobiel bankieren via de app van de bank. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. De nieuwe versie van de app was voor de man niet toegankelijk. De bank ging niet in op zijn verzoek om toegang te krijgen tot de oude versie van de app, die wel toegankelijk was.

De man maakte als zakelijke klant gebruik van de Rabo Bankieren App. Deze kon hij gebruiken dankzij de voice-overfunctie van zijn smartphone. Nadat hij een nieuwe telefoon had gekocht, installeerde hij de nieuwe versie van de app. Vervolgens bleek de voice-overfunctie hierin niet te werken. De man vroeg de bank om een oplossing voor het probleem, zoals het toegang geven tot de oude versie van de app. De bank liet weten dat ze de nieuwe app nog aan het verbeteren is en dat de voice-overfunctie tot die tijd niet beschikbaar is.

Doeltreffende aanpassing

Volgens de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) moeten bedrijven hun goederen en diensten toegankelijk aanbieden. Zij moeten doeltreffende aanpassingen verrichten voor klanten met een beperking als dat nodig is. Dat geldt echter niet als de gevraagde aanpassing een te zware belasting is voor het bedrijf.

De Rabobank toonde niet aan dat het verzoek van de man om hem toegang te geven tot de oude app een onevenredige belasting vormt voor het bedrijf. De bank gaf aan een nieuwe app te moeten ontwikkelen om de voice-overfunctie mogelijk te maken. Ze maakte echter niet duidelijk waarom de oude app, die nog wel beschikbaar was voor klanten met oudere telefoons, niet opnieuw aan de man kon worden aangeboden.

Het College waardeert de Rabobank voor haar inspanningen om de nieuwe app zo snel mogelijk toegankelijk te maken voor al haar klanten. Zolang dit nog geen werkelijkheid was, had de Rabobank moeten ingaan op het verzoek van de man om een tijdelijke oplossing, zoals toegang tot de oude, toegankelijke versie van de app.

Lees de samenvatting en het oordeel

Wetgeving

In Nederland is discriminatie op grond van handicap of chronische ziekte verboden bij het aanbieden van goederen of diensten. Dit is vastgelegd in de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ).

Discriminatie melden

Heb je zelf een situatie meegemaakt of ken je iemand die ongelijk behandeld is? Meld dit dan bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College signaleert waar het mis gaat, onderneemt waar mogelijk actie en kan in individuele gevallen uitspraken doen over discriminatie.