25 juli Zitting over discriminatie op grond van nationaliteit

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie College voor de Rechten van de Mens, Kleinesingel 1-3, 3572CG Utrecht

Zie locatie op Google Maps 

Een man klaagt over het moeten overhandigen van een BRP-uittreksel om een abonnement zonder toestelkrediet te mogen afsluiten vanwege het ontbreken van een Nederlands identiteitsbewijs. Ook klaagt hij over een onzorgvuldige klachtbehandeling.

Wil je aanwezig zijn?

Je kunt je aanmelden via info@mensenrechten.nl.

Reservering van de beschikbare stoelen geschiedt op volgorde van aanmelding, maar om de openbaarheid van zittingen te garanderen wordt aan leden van de pers voorrang gegeven. Als de maximale capaciteit van de zittingszaal is bereikt, kunnen we je helaas geen toegang tot het College verlenen.

Heb je nog vragen, dan kun je bellen naar telefoon 030 - 888 3 888.