Onderzoek Commissie Sorgdrager naar Collegebestuur

Onlangs is het onderzoek van de Commissie Sorgdrager afgerond. Deze onafhankelijke onderzoekscommissie heeft afgelopen jaar onderzoek gedaan naar een vermeende misstand binnen het bestuur van het College voor de Rechten van de Mens. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De samenvatting van en een brief bij het vertrouwelijke onderzoeksrapport zijn inmiddels gedeeld met de Tweede Kamer en hier te vinden.

Toekomst 

Het spreekt voor zich dat het nationale mensenrechteninstituut gebaat is bij bestuurlijke stabiliteit. De komende tijd zal het bestuur weer op sterkte worden gebracht, conform de wettelijke eisen en rekening houdend met de aanbevelingen van de onderzoekscommissie. De bestuursstructuur en bestuurscultuur zullen ook onderwerp van gesprek zijn in de (reeds gestarte) evaluatie van het College als zelfstandig bestuursorgaan (ZBO). 

Continuïteit 

Het onderzoek en de bestuurlijke impasse hebben uiteraard invloed (gehad) op het werk van het College bij het uitvoeren van haar missie: beschermen, belichten en bevorderen van mensenrechten in (Caribisch) Nederland. Het ondersteunend bureau van het College werkt onverkort door en stemt zaken af met de zittende Collegeleden. Een overzicht van de werkzaamheden is terug te vinden in ons jaarverslag 2023 en in ons jaarplan 2024