Vier nieuwe plaatsvervangend Collegeleden

Vandaag heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van vier nieuwe plaatsvervangend Collegeleden van het College voor de Rechten van de Mens. Het betreft Adriana van Dooijeweert, Peter Rodrigues, Emile Hofhuis en Elsa van de Loo. 

Stoelen van de rechters in de zittingszaal van het College in Utrecht

Zij zullen worden ingezet binnen de oordelende taak van het College. Zij nemen alleen zitting in de raadkamer en zijn geen onderdeel van het bestuur. De raadkamer oordeelt aan de hand van de gelijkebehandelingswetgeving over discriminatieklachten die zijn ingediend bij het College.  

Adriana van Dooijeweert en Emile Hofhuis waren eerder lid van het College, respectievelijk als voorzitter en ondervoorzitter. Peter Rodrigues was eerder lid van de Commissie Gelijke Behandeling, de rechtsvoorganger van het College. Adriana, Emile en Peter zijn anderhalf jaar beschikbaar als tijdelijk plaatsvervangend Collegelid en voorzitter van de raadkamer.  

Elsa van de Loo werkte eerder als Juridisch Adviseur bij het College. Zij is zes jaar beschikbaar als plaatsvervangend Collegelid en draagt op hoog inhoudelijk niveau bij aan de beoordeling van discriminatieklachten in de raadkamer.  

De vier leden bezitten een brede kennis over de gelijkebehandelingswetgeving en hebben veel ervaring met thema’s die regelmatig aan de orde komen. Vanwege hun diverse achtergronden en maatschappelijke betrokkenheid, brengen zij nieuwe inzichten mee die het College verrijken.    

Deze aanstelling zorgt ervoor dat het College dit jaar en volgend jaar genoeg Collegeleden heeft om zittingen te doen en te oordelen. Daarnaast kunnen de plaatsvervangende Collegeleden nieuwe vaste Collegeleden inwerken, zodat ook zij de rol als voorzitter van de raadkamer op zich kunnen nemen. 
 
Het College kijkt uit naar een goede samenwerking met deze nieuwe collega's.