Vijf plaatsvervangende Collegeleden

De ministerraad heeft op 16 juni ingestemd met de benoeming van vijf nieuwe plaatsvervangende leden van het College voor de Rechten van de Mens. Het betreft mr. Jennifer Alspeer, mr. Janusz Dobosz, mr. Valérie Essenburg, mr. Nawid Fakiri en mr. Jordy Hurenkamp. Deze ervaren juristen zullen de komende zes jaar worden ingezet binnen de oordelende taak van het College.

Stoelen van de rechters in de zittingszaal van het College in Utrecht

Inzet binnen de oordelende tak van het College betekent dat ze deel uitmaken van de raadkamer. Plaatsvervangende Collegeleden maken geen deel uit van het collegebestuur. De raadkamer doet bij een zitting het onderzoek in gelijkebehandelingszaken van mensen die een discriminatieklacht hebben ingediend bij het College. 

Drie van de benoemde leden hebben ervaring als rechter of rechter-plaatsvervanger. De andere twee hebben al eerder in een andere oordelende of klachtbehandelende instantie gewerkt. Alle vijf bezitten een brede kennis. Zowel van gelijkebehandelingsvraagstukken als van de verhouding tussen Europees en nationaal recht en van thema’s die in de oordelen van het College regelmatig aan de orde komen. Vanwege hun diverse achtergronden en maatschappelijke betrokkenheid, brengen zij nieuwe ervaringen en inzichten mee die het College verrijken.   

In de afgelopen periode hebben mensen vaker een discriminatieklacht ingediend bij het College voor de Rechten van de Mens. Om aan de toegenomen vraag naar oordelen te kunnen voldoen, is het belangrijk om voldoende plaatsvervangende collegeleden te hebben. Het College kijkt uit naar een goede samenwerking met deze nieuwe collega's.