College oordeelt: Rituals discrimineerde vrouwelijke medewerkers met make-upvoorschriften

Rituals Cosmetics verplichte alléén haar vrouwelijke medewerkers om make-up te dragen op de werkvloer. Voor een ex-medewerker van het bedrijf voelde dit oneerlijk. Waarom moest zij wel make-up dragen en haar mannelijke collega's niet? Zij vroeg het College of de make-up voorschriften leiden tot discriminatie op grond van geslacht. Het oordeel van het College: discriminatie.

Een vrouw doet lippenstift op voor de spiegel

Wat is er aan de hand?

Alle winkelmedewerkers van Rituals moesten zich aan de zogenaamde interne ‘Styling Standards’ houden. De voorschriften over sieraden, tatoeages, haar en geuren golden zowel voor mannen als vrouwen. Maar alleen vrouwen werden verplicht make-up te dragen; in ieder geval op hun ogen, lippen en nagels. Mannen mogen zelf beslissen of ze dit doen. Discriminatie, volgens de ex-medewerker van het cosmeticabedrijf. 

Rituals is het met de vrouw eens dat zij met haar voorschriften onderscheid maakte tussen mannen en vrouwen, maar vindt dat zij daar een goede reden voor had. Volgens Rituals is het onderscheid dat zij maakte namelijk noodzakelijk en functioneel voor het uitoefenen van de functie verkoopmedewerker.

Direct onderscheid op grond van geslacht

Werkgevers mogen voorschriften stellen over representativiteit van hun personeel. Dit soort voorschriften, dus ook de interne stylingrichtlijn, vallen onder arbeidsomstandigheden. De gelijkebehandelingswet verbiedt echter het maken van onderscheid bij arbeidsomstandigheden. Aangezien de richtlijn alleen vrouwen verplicht make-up te dragen tijdens het werk, oordeelt het College dat Rituals direct onderscheid maakt op grond van geslacht.

Welke omstandigheden weegt het College nog meer mee?

Er zijn situaties waarin een kledingvoorschrift wél toegestaan is. Het College heeft eerder geoordeeld dat kledingvoorschriften die noodzakelijk en functioneel zijn (bijvoorbeeld een uniform dat voor vrouwen een andere snit heeft dan voor mannen) en bovendien geen belemmering vormen voor de toegang van vrouwen tot de arbeidsmarkt toegestaan zijn, ook al is er sprake van direct onderscheid. Deze eisen past het College in deze zaak over make-upvoorschriften ook toe. 

Is make-up noodzakelijk?

Het College ziet niet in waarom dragen van make-up noodzakelijk is om de functie van verkoopmedewerker goed uit te kunnen oefenen. Het winkelpersoneel kan ook zonder make-up te dragen over producten van Rituals adviseren en deze verkopen. Het mannelijke winkelpersoneel doet dat immers ook. 

Functionaliteit

80 procent van de klanten van Rituals is vrouw, net als 96 procent van het winkelpersoneel. Volgens Rituals wordt make-up met name door vrouwen gedragen. Door het vrouwelijke winkelpersoneel te verplichten om de make-up te dragen dienen zij ook als model voor de producten, geeft het bedrijf aan. Hoewel het College dit begrijpt, weegt het hier ook de aard van de organisatie mee. Rituals is een cosmeticabedrijf, maar het assortiment bestaat slechts voor een klein deel uit make-upproducten. Het vrouwelijk winkelpersoneel verkoopt dus overwegend andere producten dan make-up artikelen. Het College acht de make-upvoorschriften daarom niet functioneel. 

Meer werk

Het make-upvoorschrift van Rituals zorgt ervoor dat het vrouwelijk winkelpersoneel, in uiterlijk opzicht, zwaarder wordt belast dan het mannelijk personeel. Vrouwen moeten zich namelijk voorafgaand aan het werk opmaken, en dat is meer werk. Rituals controleert het vrouwelijk personeel hierop en verlangt van hen dat zij alsnog (andere) make up opdoen als dit niet naar behoren wordt bevonden. Voor mannen geldt dit allemaal niet.

Conclusie

De vraag is of deze zwaardere belasting gerechtvaardigd is in het licht van de hierboven genoemde omstandigheden. Gezien het kleine aandeel dat make-up in het assortiment van Rituals inneemt, is de zwaardere belasting van het vrouwelijk winkelpersoneel in vergelijking tot het mannelijke winkelpersoneel niet gerechtvaardigd. Het College komt dan ook tot de conclusie dat dit make-upvoorschrift niet noodzakelijk en functioneel is en daarmee leidt tot discriminatie op grond van geslacht.

Lees het volledige oordeel 2022-101

Aangepast beleid

Rituals heeft na de zitting bij het College haar stylingbeleid aangepast. Vrouwelijk personeel is nu niet meer verplicht om make-up te dragen.