Publicaties

Brief aan Tweede Kamer over Wmo, Mantelzorg, Maatschappelijke opvang en Hulpmiddelenbeleid

lees verder

Brieven aan minister voor Rechtsbescherming en minister van Economische Zaken en Klimaat over nieuw schadeprotocol Groningen

lees verder

Brief aan ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over internetconsultatie besluit digitale toegankelijkheid overheid

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over Meldingen Zwangerschapsdiscriminatie College voor de Rechten van de Mens

lees verder

Brief aan drs. T. van Ark staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over Meldpunt Zwangerschapsdiscriminatie College voor de Rechten van de Mens

lees verder

Brief aan de Tweede Kamer inzake plenair debat regeerakkoord

lees verder

Brief aan de demissionair minister van BZK over de toegankelijkheid van verkiezingen voor mensen met een beperking

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over dwangmaatregelen en de inzet van de politie in de GGZ

lees verder

Brief aan Eerste Kamer over het Wetsvoorstel gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding

lees verder

Brief aan Nederlandse Europarlementariërs over de Europese Toegankelijkheidsrichtlijn

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP