Publicaties

Brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal over het wetsvoorstel Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten

lees verder

Oproep politieke partijen toegankelijk verkiezingsprogramma

lees verder

Brief aan Tweede Kamercommissie voor IenM notaoverleg uitvoeringsregelgeving omgevingswet

lees verder

Brief aan Tweede Kamer Algemeen Overleg Arbeidsmarktdiscriminatie

lees verder

Brief aan Tweede kamer over wetswijziging AWGB

lees verder

Brieven aan Tweede Kamer, minister SZW, vaste commissie SZW, vaste commissie OCW en AO emancipatiebeleid over onderzoek zwangerschapsdiscriminatie

lees verder

Brief aan Tweede Kamer over levenslange gevangenisstraffen

lees verder

Brief aan de staatssecretaris van V&J over opvang ongedocumenteerden

lees verder

Brief aan de Tweede Kamer over het Algemeen Overleg Arbeidsmarktsdiscriminatie

lees verder

Brief aan Eerste Kamer over wetsvoorstellen Intrekken Nederlanderschap en bestuurlijke maatregelen terrorismebestrijding

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP