Publicaties

Onderzoek naar de motivering van voorlopige hechtenis

lees verder

Is het nu beter bevallen? Vervolgonderzoek naar discriminatie op het werk van zwangere vrouwen en moeders met jonge kinderen.

lees verder

Inzicht in inclusie: werk, wonen en onderwijs - participatie van mensen met een beperking

lees verder

De Cliënt Centraal

lees verder

Verdient een man meer? Gelijke beloning van mannen en vrouwen bij hogescholen

lees verder

Mensenrechten in Nederland

lees verder

Onderzoek Digitale toegankelijkheid van gemeentelijke websites

lees verder

Study of Dutch regulations and practices in the light of the European Family Reunification Directive – summary and conclusions

lees verder

Rapport Gezinnen gezien? Onderzoek naar Nederlandse regelgeving en uitvoeringspraktijk in het licht van de Europese Gezinsherenigingsrichtlijn

lees verder

Legitimiteit in perspectief - onderzoek naar de legitimiteit van het College voor de Rechten van de Mens

lees verder

Publicaties zoeken:

  • FILTER OP