Oordelen

Aegon Bank N.V. discrimineert op grond van handicap of chronische ziekte door het voor een vrouw, die vanwege een verstandelijke beperking onder bewind staat, niet mogelijk te maken dat zij een betaalrekening opent.

Oordeelnummer 2018-46
08-05-2018
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een man is de bewindvoerder van zijn meerderjarige dochter vanwege haar verstandelijke beperking. Hij wilde voor haar een betaalrekening openen bij Knab. Deze bank valt onder de verantwoordelijkheid van Aegon Bank N.V. De bank liet aan hem weten dat ze niet de faciliteiten heeft om rekeningen aan te bieden aan personen die onder bewind staan. De man vindt dat de bank zijn dochter discrimineert vanwege haar verstandelijke beperking.

Beoordeling

Het is voor personen die onder bewind staan niet mogelijk om een betaalrekening te openen bij Knab, omdat de bank in haar geautomatiseerde systemen (nog) geen zogenaamde machtigingsstructuur heeft opgenomen. Bankrekeninghouders kunnen daardoor alleen zelf bepaalde handelingen uitvoeren en aan een bewindvoerder kan geen toegang tot de rekening worden gegeven. De bank is verplicht aanpassingen te verrichten die de dochter wel de mogelijkheid geven om een betaalrekening te openen, tenzij dit een onevenredige belasting is voor het bedrijf.

De bank heeft gesteld dat het toevoegen van een machtigingsstructuur aan de geautomatiseerde systemen technisch mogelijk is, maar dat dit voor haar om financiële redenen onevenredig belastend is. Voor de beoordeling van de vraag of het aanpassen van de systemen een onevenredige belasting vormt, moet een weging plaatsvinden van de belangen van de twee partijen. Bij de weging van het belang van een aanbieder van diensten, zoals de bank, moet onder meer rekening worden gehouden met de omvang en de middelen van de aanbieder en de geraamde kosten van de aanpassing. Het College oordeelt dat de bank alleen een bedrag heeft genoemd, maar daarbij niet heeft geconcretiseerd hoe dit bedrag zich verhoudt tot de middelen van verweerster. Daarmee heeft de bank onvoldoende aangetoond dat de doeltreffende aanpassing vanwege financiële redenen onevenredig belastend is. Aegon Bank N.V. heeft verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt, door geen doeltreffende aanpassing te verrichten.

 

Oordeel

Aegon Bank N.V. heeft jegens de dochter van de man verboden onderscheid op grond van handicap of chronische ziekte gemaakt.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: