Oordelen

Stichting OLVG discrimineert een vrouw niet door haar niet toe te staan haar onderarmen tijdens het werk te bedekken.

Oordeelnummer 2018-40
26-04-2018
Godsdienst
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw werkt als coördinerend medewerker op de afdeling bloedafname bij de Stichting OLVG, een ziekenhuis in Amsterdam. Vanwege haar islamitische geloof bedekt zij haar armen. De Stichting kent een dienstkledingbeleid, dat gebaseerd is op de richtlijn van de Werkgroep Infectie Preventie. Daarin staat dat iedere medewerker die patiëntgebonden werkzaamheden verricht dienstkleding moet dragen. Deze dienstkleding heeft korte mouwen en moet de onderarmen onbedekt laten, zodat een goede handhygiëne mogelijk is. Omdat de vrouw voornamelijk patiëntgebonden werkzaamheden uitvoert, staat de Stichting haar niet toe haar onderarmen tijdens het werk te bedekken. Volgens de vrouw discrimineert de Stichting haar hiermee vanwege haar godsdienst.

Beoordeling

De verplichting om de onderarmen onbedekt te laten, treft in het bijzonder personen die vanwege hun geloof hun onderarmen willen bedekken. Daarom is sprake van indirecte discriminatie op grond van godsdienst. Dat is niet verboden als daar een goede reden voor is, de zogenoemde objectieve rechtvaardiging. De verplichting om de onderarmen te bedekken bestaat om infecties zo goed mogelijk te voorkomen. De Stichting heeft daar belang bij. De vrouw heeft alternatieven aangedragen voor het onbedekt laten van haar armen bij contacten met patiënten, waaronder losse wegwerp-/afritsmouwen en oprolbare driekwartmouwen. Volgens de Stichting zijn deze alternatieven niet werkbaar. Het College gaat hier in mee. Ook is het College ervan overtuigd dat het dragen van korte mouwen bijdraagt aan een goede handhygiëne en dat dit noodzakelijk is voor het voorkomen van infecties bij het uitvoeren van patiëntgebonden werkzaamheden. Het belang van de Stichting weegt daarom zwaarder dan het belang van de vrouw. Dit leidt tot het oordeel dat geen sprake is van discriminatie op grond van godsdienst.

Oordeel

Stichting OLVG maakt jegens de vrouw geen verboden onderscheid op grond van godsdienst.

 

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: