Oordelen

Heineken Nederland B.V. discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door de arbeidsverhouding te beëindigen.

Oordeelnummer 2017-46
13-04-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw werkte vanaf juni 2014 via een detacheringsbureau in de functie van medewerker bedrijfsbureau bij Heineken. Daarna is de inlening een aantal keer verlengd. De teamleider van het facilitair bedrijf liet de vrouw weten dat de arbeidsverhouding per juni 2016 wordt beëindigd. De teamleider bracht per mail ook de collega’s van de vrouw hiervan op de hoogte. Volgens de vrouw had de beëindiging te maken met haar zwangerschap.

Beoordeling

Heineken stelt dat zij de arbeidsverhouding met de vrouw wilde voortzetten tot eind 2016. Vanaf die datum zouden de werkzaamheden van de vrouw worden uitbesteed aan een facilitair provider. Het detacheringsbureau wilde de vrouw alleen aan Heineken ter beschikking stellen onder de voorwaarden van een urengarantie en een werkgarantie. Heineken kon niet voldoen aan deze voorwaarden. Het College acht het aannemelijk dat de voorwaarden die het detacheringsbureau aan de inlening stelde, hebben meegespeeld om de arbeidsverhouding met de vrouw te beëindigen. In de hiervoor genoemde mail legt de teamleider echter een direct verband tussen de afwezigheid van de vrouw in verband met haar zwangerschaps- en bevallingsverlof en het niet voortzetten van de arbeidsverhouding. Volgens jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie wordt de afwezigheid vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof op één lijn gesteld met de zwangerschap zelf. Heineken stelt dat de teamleider met de e-mail het team wilde informeren maar niet de discussie met het detacheringsbureau over de voorwaarden wilde blootleggen. Hiermee bewijst Heineken niet dat de zwangerschap van de vrouw geen enkele rol heeft gespeeld. Daarbij komt dat de vrouw heeft gesteld dat haar teamleider ook in twee gesprekken haar afwezigheid in verband met zwangerschaps- en bevallingsverlof als reden heeft genoemd om niet met haar verder te gaan. Heineken heeft dit niet betwist.

Oordeel

Heineken Nederland B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: