Oordelen

Adecco Nederland Holding B.V., een detacheringsbureau, discrimineerde een vrouw op grond van geslacht door haar contract niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-45
13-04-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

De vrouw was op basis van een detacheringsovereenkomst werkzaam in de functie van medewerker bedrijfsbureau bij de inlener. Daarna is de inlening een aantal keer verlengd. De teamleider van de inlener liet de vrouw weten dat de arbeidsverhouding per juni 2016 wordt beëindigd. De inlener bracht per mail ook de collega’s van de vrouw hiervan op de hoogte. In deze mail wordt haar zwangerschap genoemd. Het detacheringsbureau bevestigt op dezelfde dag aan de vrouw dat haar contract niet wordt verlengd.

Beoordeling

Het College stelt vast dat de vrouw naar aanleiding van de mail van de inlener aan haar collega’s, het detacheringsbureau heeft laten weten dat de arbeidsverhouding wordt beëindigd vanwege haar zwangerschap en dat zij daarmee niet akkoord gaat. Het detacheringsbureau heeft dit niet weersproken. Verder staat vast dat het detacheringsbureau bij de vrouw heeft aangegeven dat er vanaf augustus 2016 iemand fulltime nodig is bij het bedrijfsbureau. Daarnaast constateert het College dat er voor de functie van de vrouw een vacature is uitgezet. Hierdoor bestaat er het vermoeden dat het contract van de vrouw niet is verlengd vanwege haar zwangerschap. Omdat een vermoeden bestaat van onderscheid moet het detacheringsbureau bewijzen dat zij niet heeft gediscrimineerd. Het detacheringsbureau heeft verklaard dat zij een aantal voorwaarden (een urengarantie en een werkgarantie) stelde aan de inlening. De inlener wilde niet aan die voorwaarden voldoen. Het College acht het aannemelijk dat de urengarantie en werkgarantie een rol hebben gespeeld bij de beslissing het contract niet te verlengen maar hiermee bewijst het detacheringsbureau niet dat er geen sprake is van discriminatie. Er is namelijk niet alleen sprake van onderscheid wanneer de beschermde grond, in dit geval de grond geslacht, de enige reden is geweest om het contract niet te verlengen, maar ook als deze grond daarbij mede een rol heeft gespeeld. In een mail aan de vrouw noemt het detacheringsbureau immers ook de (on)beschikbaarheid vanaf augustus 2016, de maand waarin de vrouw met zwangerschaps- en bevallingsverlof zou gaan.

Oordeel

Adecco Nederland Holding B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: