Oordelen

Maten in maatschap (huisartsenpraktijk) discrimineren een vrouw door met haar geen arbeidsovereenkomst aan te gaan, omdat zij vanwege zwangerschaps- en bevallingsverlof niet kon werken en een WAZO-uitkering ontving.

Oordeelnummer 2017-40
03-04-2017
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw was via detachering werkzaam bij een huisartsenpraktijk. Zij volgde een opleiding tot physician assistent. Met de huisartsenpraktijk was afgesproken dat de vrouw na afronding van haar opleiding in dienst zou treden van de maatschap. Op het moment dat zij haar opleiding afrondde was ze met zwangerschapsverlof en de maten wilden op dat moment geen arbeidsovereenkomst met haar aangaan omdat zij niet kon werken en een WAZO-uitkering ontving. De maten stellen dat zij de vrouw wel in dienst wilden nemen na afloop van het zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Beoordeling

De maten wilden na afronding van haar opleiding geen arbeidsovereenkomst aangaan met de vrouw omdat zij met zwangerschapsverlof was, waardoor zij niet kon werken en een WAZO-uitkering ontving. Er was met de vrouw afgesproken dat zij in dienst van de huisartsenpraktijk zou komen na afronding van haar opleiding en de vrouw is daarom benadeeld vanwege haar zwangerschap. Ondanks dat de vrouw een WAZO-uitkering ontving, is zij toch benadeeld omdat ze geen zekerheid had dat ze na afloop van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof een arbeidsovereenkomst zou krijgen. Daarnaast had ze tijdens de uitkering geen recht op bepaalde voordelen die voortvloeien uit een arbeidsovereenkomst, zoals bijvoorbeeld de opbouw van vakantiedagen en pensioen. De maten hebben jegens de vrouw direct onderscheid gemaakt. Dat is alleen toegestaan als in de wet een uitzondering voor het onderscheid is opgenomen. Die uitzondering bestaat in dit geval niet.

Oordeel

De twee maten hebben jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: