Oordelen

Gemeente Den Haag discrimineerde een vrouw die onder werktijd borstvoeding gaf door de arbeidsverhouding met haar te beëindigen.

Oordeelnummer 2016-122
15-11-2016
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw ging na een zwangerschaps- en bevallingsverlof via een uitzendbureau bij de gemeente Den Haag werken. Op de eerste werkdag vertelde ze haar leidinggevende dat ze haar baby, die op vijf minuten afstand van haar werk verbleef, borstvoeding wilde geven. De leidinggevende gaf de vrouw hiervoor die dag toestemming en vroeg haar de uren voorlopig te boeken als verlofuren. De vrouw was het hiermee niet eens omdat ze vond dat ze een wettelijk recht heeft om met behoud van salaris borstvoeding te geven. Ook vroeg de leidinggevende haar de volgende dag een kolfapparaat mee te nemen en te kolven in de daarvoor bestemde ruimte. De vrouw deed dat niet omdat ze vond dat kolven voorbereidingstijd vraagt. De volgende ochtend stuurde de vrouw haar leidinggevende, die afwezig was, een e-mail dat zij haar baby borstvoeding ging geven en dat zij die dag nog met de leidinggevende over deze kwestie wilde spreken. Diezelfde dag spraken de leidinggevende en de vrouw met elkaar. Tijdens dat gesprek beëindigde de leidinggevende de arbeidsverhouding met de vrouw met onmiddellijke ingang. De vrouw voert aan dat de gemeente Den Haag haar discrimineerde door de arbeidsverhouding met haar te beëindigen omdat ze borstvoeding wilde geven. De gemeente Den Haag stelt dat zij de arbeidsverhouding met de vrouw beëindigde omdat zij haar afspraken niet nakwam.

Beoordeling

De gelijkebehandelingswetgeving bepaalt dat onder discriminatie vanwege geslacht ook discriminatie vanwege moederschap valt. Moederschap houdt ook in het geven van borstvoeding. Bovendien is het een wettelijk recht om onder werktijd borstvoeding te geven met behoud van salaris. Het College is van oordeel dat het niet nakomen van afspraken door de vrouw – als hier al sprake van was - te maken had met haar wens om onder werktijd met behoud van salaris borstvoeding te geven. Als de vrouw geen borstvoeding had gegeven, was de arbeidsverhouding niet al na een dag beëindigd. Het College oordeelt daarom de gemeente Den Haag de vrouw discrimineerde door de arbeidsverhouding met haar te beëindigen.

Oordeel

Gemeente Den Haag heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: