Oordelen

Grondontwikkeling Nederland B.V. discrimineerde een medewerkster, omdat de directeur haar seksueel intimideerde.

Oordeelnummer 2016-114
27-10-2016
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw werkte bij Grondontwikkeling Nederland B.V. (hierna: het bedrijf) als copywriter. De vrouw zegt dat de directeur haar seksueel geïntimideerd heeft. Volgens de vrouw uitte de directeur dit op de werkvloer en in e-mails en Whatsapp- berichten aan de vrouw. De vrouw beantwoordde de berichten van de directeur. Volgens de vrouw uit angst voor ontslag. Het bedrijf ontkent dat sprake was van seksuele intimidatie. Volgens het bedrijf nam de vrouw zelf het initiatief tot seksueel getint contact met de directeur. Ook is het in het bedrijf gebruikelijk om mannelijke en vrouwelijke werknemers op ongebruikelijke wijze te motiveren.

Beoordeling

De directeur was de direct leidinggevende van de vrouw waar zij mee moest samenwerken. Dit brengt voor de directeur de bijzondere verantwoordelijkheid mee om te voorkomen dat een situatie ontstaat waarin van zijn kant sprake is van seksueel getinte gedragingen waaraan de vrouw zich vanwege de gezagsrelatie niet of moeilijk kan onttrekken. Het staat vast dat de directeur de vrouw seksueel getinte Whatsapp- berichten en e-mails stuurde. Deze seksueel getinte berichten werden ook uitgewisseld tijdens werkgerelateerd contact en waren daarmee verweven met de werkzaamheden van de vrouw. Ter zitting erkent het bedrijf dat de directeur op een ‘onverstandige manier’ met de vrouw communiceerde. Gelet op de gezagspositie van de directeur en de geschetste bedrijfscultuur, acht de College de angst van de vrouw om haar baan te verliezen, reëel. De directeur creëerde daarmee door zijn gedrag een bedreigende situatie voor de vrouw waarmee haar waardigheid werd aangetast. Daarom oordeelt het College dat sprake is van seksuele intimidatie.

Oordeel

Grondontwikkeling Nederland B.V. heeft jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht gemaakt in de vorm van seksuele intimidatie.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: