Oordelen

Politieacademie discrimineert vrouw op grond van geslacht door de maximale studieduur voor een opleiding niet te verlengen met de periode dat zij zwangerschapsverlof heeft gehad.

Oordeelnummer 2014-72
17-06-2014
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Situatie

Een vrouw is werkzaam bij de politie en volgt een (deeltijd) opleiding Tactische Leergang Leidinggevenden-Recherche (TLL-R) bij de Politieacademie. De maximale opleidingsduur voor deze opleiding is twee jaar. De vrouw is voor alle examens geslaagd en moet voor het halen van het diploma nog een praktijkonderzoek doen en hierover een scriptie schrijven. De vrouw gaat bij haar werkgever met zwangerschaps- en bevallingsverlof. Zij vraagt de Politieacademie, in verband met dit verlof, om verlenging van de studieduur. De Politieacademie wijst haar verzoek af en schrijft haar na twee jaar uit zonder dat zij haar diploma heeft gehaald.

Oordeel College

Het College voor de Rechten van de Mens spreekt als zijn oordeel uit dat Politieacademie jegens de vrouw verboden onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt door de toegestane studieduur van de opleiding niet te verlengen voor de duur van haar zwangerschaps- en bevallingsverlof.

Toelichting

De vrouw heeft tijdens de opleidingsduur zestien weken zwangerschaps- en bevallingsverlof gehad bij haar werkgever. Tijdens dit verlof kan van haar niet verwacht worden het praktijkonderzoek te doen en de scriptie te schrijven om haar opleiding af te ronden. Daarmee had de vrouw een kortere studieduur dan andere studenten, namelijk twee jaar min zestien weken. Deze kortere studietijd is een rechtstreeks gevolg van haar zwangerschap en haar afwezigheid tijdens haar zwangerschaps- en bevallingsverlof. Op basis van de wet is onderscheid op grond van zwangerschap direct onderscheid op grond van geslacht. Er is in dit geval geen wettelijke uitzondering op het verbod van onderscheid. De Politieacademie heeft daarom jegens de vrouw verboden onderscheid gemaakt op grond van geslacht.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: