Oordelen

Universiteit houdt onvoldoende rekening met zwangerschap student

Oordeelnummer 2009-71
29-07-2009
Geslacht
lees verder

Samenvatting

Een student vraagt de universiteit een herkansing te mogen doen buiten de reguliere herkansingsmogelijkheid in verband met haar vermoedelijke bevallingsdatum. De universiteit wijst het verzoek van de student af. Dergelijke verzoeken worden restrictief getoetst, om onnodige extra belasting van docenten te voorkomen. Een student komt hiervoor enkel in aanmerking indien hij een aanmerkelijke studievertraging oploopt. Daarnaast moet sprake zijn van een bijzondere omstandigheid, zoals bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap. In de onderhavige situatie is weliswaar sprake van een bijzondere omstandigheid, maar hoeft de student geen studievertraging op te lopen, omdat zij voorwaardelijk kan doorstromen naar de masteropleiding. De student meent dat zij wel degelijk nadeel ondervindt, omdat zij door haar verzoek om een herkansing af te wijzen, gedwongen is het vak opnieuw te volgen, en daardoor tijdens haar masteropleiding wordt geconfronteerd met een zwaardere studielast. Voorop staat dat de universiteit het verzoek om een herkansing restrictief mag toetsen. Alleen vrouwen kunnen echter zwanger worden. Daarom wordt nadeel ten gevolge van zwangerschap, beschouwd als onderscheid op grond van geslacht. In dit geval staat vast dat de student het vak niet heeft kunnen herkansen in verband met haar zwangerschap. Dit betekent dat de universiteit door de afwijzing van het verzoek direct onderscheid op grond van geslacht heeft gemaakt. Dit is verboden, behoudens in de wet genoemde uitzonderingen. Daarvan is in dit geval geen sprake. De Commissie beveelt de universiteit aan de Onderwijs- en Examenregeling aan te passen en om de student nog voor de start van de masteropleiding in de gelegenheid te stellen het vak te herkansen.

Grond:

Terrein:

Trefwoord:

Wetsartikel

Dictum: