Oordelen

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd

Een dierentuin discrimineert op grond van handicap of chronische ziekte door assistentiehonden niet toe te laten.

Oordeelnummer 2017-61
18-05-2017
lees verder

Geen discriminatie door Stichting Pensioenfonds Werk- en (re)integratie door transgender aan te blijven schrijven als man.

Oordeelnummer 2017-60
16-05-2017
Geslacht
lees verder

Albert Heijn B.V. discrimineert op grond van leeftijd door de manier waarop zij personeel werft op haar website.

Oordeelnummer 2017-59
09-05-2017
Leeftijd
lees verder

Federatie Nederlandse Vakvereniging discrimineert een vrouw niet op grond van politieke gezindheid door haar af te wijzen voor een functie

Oordeelnummer 2017-58
08-05-2017
lees verder

Friesland College discrimineerde een leerling door hem vanwege zijn handicap niet toe te laten tot een mbo-opleiding op niveau 4.

Oordeelnummer 2017-57
08-05-2017
lees verder

Young Capital B.V. discrimineerde niet op grond van ras door een man niet voor te dragen voor de functie chauffeur omdat hij de Nederlandse taal onvoldoende beheerst.

Oordeelnummer 2017-56
04-05-2017
Ras
lees verder

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties discrimineert een woonwagenbewonersvereniging door in de handreiking: “Werken aan woonwagenlocaties” de ‘nuloptie’ als beleidsvariant te geven. Het College is voor het overige niet bevoegd.

Oordeelnummer 2017-55
01-05-2017
Ras
lees verder

Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Gouda discrimineert niet door zijn beleid ten aanzien van woonwagenstandplaatsen. Ook geen discriminatie bij de toedeling van vrijgekomen standplaatsen.

Oordeelnummer 2017-54
01-05-2017
Ras
lees verder

Albron Nederland B.V. discrimineerde een vrouw niet door haar contract niet te verlengen.

Oordeelnummer 2017-53
01-05-2017
Geslacht
lees verder

De maten van een fysiotherapiepraktijk discrimineerden niet door geen nieuw contract aan te gaan met een zwangere vrouw.

Oordeelnummer 2017-52
25-04-2017
Geslacht
lees verder

Oordelen zoeken:

 • GRONDEN

 • TERREINEN

  Arbeid
  Geen gelijkebehandelingsterrein
  Leveren van en toegang tot goederen en diensten
  Sociale Bescherming
Geavanceerd