Publicaties

Aanbevelingen opvanglocaties

Samenvatting

De hoge instroom van asielzoekers heeft er toe geleid dat er in asielzoekerscentra (azc) nauwelijks plaats meer is voor nieuwe asielzoekers. Daarnaast is de uitstroom van toegelaten vluchtelingen uit de azc’s zeer beperkt. Daarom zijn er tijdelijke opvangvoorzieningen gecreëerd voor asielzoekers die nu binnenkomen. Om een beeld te krijgen van deze opvangvoorzieningen en de toegang tot mensenrechten voor asielzoekers heeft het College voor de Rechten van de Mens zeven opvanglocaties bezocht.