Publicaties

Brief College voor de Rechten van de Mens 'Wetsvoorstel houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland' (wetsvoorstel 33 325)

Samenvatting

In week 7 van 2014 zal naar alle waarschijnlijkheid in de Tweede Kamer een plenaire vergadering worden gehouden over het voorstel van wet houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland (wetsvoorstel 33 325). Het College heeft een aantal zorgpunten ten aanzien van het wetsvoorstel. Met de brief ''Wetsvoorstel houdende regulering van de vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland' brengt het College brengt deze onder de aandacht van de Tweede Kamerleden.