Stage vooronderzoek Nationaal Preventie Mechanisme

Wil je je sterk maken voor de mensenrechten van mensen in vrijheidsbeneming, zoals gesloten zorg, gevangenissen of politiecellen? Het College voor de Rechten van de Mens heeft een interessante stageplek waarbij je mee kan bouwen aan het Nationaal Preventie Mechanisme (NPM), door middel van vooronderzoek en signalering.

De organisatie

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd en richt zich als Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) op het voorkomen van onmenselijke behandeling en bestraffing in situaties van vrijheidsbeneming.

Wil je meer weten over wat het College voor de Rechten van de Mens doet en wat mensenrechten zijn? Bekijk dan de video hieronder. 

Mensenrechten. Waar denk jij dan aan?  
Waarschijnlijk aan misstanden in landen ver weg. Maar ook in Nederland staan mensenrechten onder druk.   

In deze video laten we je zien waarom mensenrechten ook over jou gaan. En wat het College voor de Rechten van de Mens doet om jouw mensenrechten te beschermen.

De bescherming van mensenrechten is belangrijk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  
Een samenleving waarin mensen zich vrij en veilig voelen, en gelijke kansen hebben. 

Precies, en je zou zeggen dat niemand jouw mensenrechten van je kan afnemen, want die heb je omdat je mens bent. Als mens heb je het recht om naar school te gaan, het recht op werk, en het recht op zorg als je ziek bent. 

Deze mensenrechten zijn in 1948 opgeschreven, in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Deze verklaring is ondertekend door landen van over de hele wereld, ook door Nederland.  

1948!? Mensenrechten worden dus al heel lang erkend en beschermd. Dat is een goede zaak!   

Zeker, maar tóch gaat het nog niet altijd goed.  
Soms worden mensenrechten geschonden of staan ze onder druk. Ook in Nederland: 

Als vrouwen met dezelfde baan minder verdienen dan mannen, bijvoorbeeld. 
Als jongeren geen stageplek kunnen krijgen vanwege hun naam. Of als mensen met een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.   

Het College voor de Rechten van de Mens is opgericht om erop te letten dat de mensenrechten goed beschermd worden, en om erover te vertellen. In Nederland én in Caribisch Nederland.  

We luisteren naar iedereen in onze samenleving: wat gaat er goed en wat gaat er niét goed? We doen onderzoek en adviseren de regering en het parlement. Ook rapporteren we aan internationale organisaties, zoals de VN.

Het College is een plek waar je je recht kan halen. We oordelen over individuele discriminatieklachten en geven voorlichting, omdat het belangrijk is dat mensen weten wat hun rechten zijn. 

Dus: heb jij een vraag over mensenrechten? 
Wij kunnen je verder op weg helpen.  
Ja. En als je denkt dat je bent gediscrimineerd kun je ook bij ons terecht. Wij onderzoeken dan of dat inderdaad zo is, en doen daar een gezaghebbende uitspraak over.  

Mensenrechten zijn er voor iedereen. 
Dus ook voor jou. 

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond moedigen wij in het bijzonder aan om op deze vacature te reageren. Voor meer informatie over werken bij het College ga naar: https://www.mensenrechten.nl/over-ons/werken-bij-het-college 

Het team

De stagiair wordt onderdeel van het NPM-team. Dit team houdt zich bezig met het voorkomen van onmenselijke behandeling en bestraffing in situaties van vrijheidsbeneming in Nederland. Deze taak heeft het College sinds april 2024. Het team bestaat uit drie senior adviseurs, een coördinator en een ondersteuner.

De werkzaamheden

Je voert vooronderzoek uit naar verschillende thema’s waar het NPM zich mee bezig zal houden. Je bereidt gesprekken met stakeholders voor en analyseert actuele ontwikkelingen. Je volgt ontwikkelingen op het terrein van het NPM en attendeert collega’s op het juiste moment. Je volgt debatten in parlement en in de media. Waar nodig stel je je flexibel op en voer je ook andere werkzaamheden uit voor het NPM-team.

Je werkt in de dagelijkse praktijk nauw samen met de senior adviseurs, de coördinator, en ondersteuner.

Wie zoeken wij?

Het College voor de Rechten van de Mens zoekt een enthousiaste en positieve denker en doener met een analytisch vermogen en affiniteit met mensenrechten in situaties van vrijheidsbeneming. Je hebt kennis van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Je schrijft helder en hebt snel inzicht in complexe dossiers. Interesse in mensenrechten is een voorwaarde. Verder ben je een organisatietalent en beschik je over goede mondelinge- en schriftelijke communicatieve vaardigheden.

We bieden jou een stage waarin je veel kansen krijgt om jezelf te ontwikkelen en waar veel ruimte is voor inbreng en ideeën. Je kan een kijkje nemen bij een interessant instituut, meebouwen aan een nieuwe taak en je kan een positieve bijdrage leveren aan het bevorderen van mensenrechten in Nederland. Je krijgt een vaste stagebegeleider, leuke collega’s, een stagevergoeding en relevante ICT-middelen in bruikleen.

Praktisch

Aantal uren per week: 24 - 32 uur

Duur: 4 - 6 maanden

Start: september 2024

Relevante opleidingen: bijvoorbeeld criminologie, sociale wetenschappen, rechten

Niveau: HBO of WO

Stagevergoeding: EUR 749 bij een stage van 40 uur per week

Overig:    

  • Om bij het College stage te lopen moet je zijn ingeschreven bij een Nederlandse onderwijsinstelling. Het College biedt geen stages aan afgestudeerden;
  • We vragen alle nieuwe collega’s om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen;
  • Bij het College willen we toegankelijk zijn voor iedereen: medewerker én bezoeker. Daarom is ons gebouw uitgerust met een lift en volledig drempelvrij.

Sollicitatieprocedure

Je kunt je brief en CV tot en met 26 mei a.s. mailen naar sollicitatie@mensenrechten.nl. Graag lezen we in jouw brief een korte motivatie voor deze stage bij het NPM en een antwoord op een of beide van de volgende vragen terug:

  1. Met welke thema’s zou het NPM zich volgens jou moeten bezighouden in de komende jaren en waarom?
  2. Welke drie bronnen zou je gebruiken als we je vragen een vooronderzoek te doen naar het onderwerp ‘mensen met onbegrepen gedrag in vrijheidsbenemende situaties’ en waarom juist die drie?

Indien de stage onderdeel is van een verplicht vak of scriptietraject, vermeld dan duidelijk aan welke voorwaarden de stage moet voldoen om mee te tellen voor studiepunten.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op maandag 3 juni 2024.

Mocht je nog vragen hebben dan kan je contact op nemen met de afdeling HRM via 030-8883888 of mail naar sollicitatie@mensenrechten.nl.