Vacature: Stage Mensenrechtenprojecten

Ben je geïnteresseerd in mensenrechten en vind je het leuk om bij een maatschappelijk relevante organisatie ervaring op te doen? Het College voor de Rechten van de Mens biedt een interessante stage waarbij je midden in de maatschappelijke en politieke discussie staat.

Mensenrechten. Waar denk jij dan aan?  
Waarschijnlijk aan misstanden in landen ver weg. Maar ook in Nederland staan mensenrechten onder druk.   

In deze video laten we je zien waarom mensenrechten ook over jou gaan. En wat het College voor de Rechten van de Mens doet om jouw mensenrechten te beschermen.

De bescherming van mensenrechten is belangrijk voor een samenleving waarin iedereen kan meedoen.  
Een samenleving waarin mensen zich vrij en veilig voelen, en gelijke kansen hebben. 

Precies, en je zou zeggen dat niemand jouw mensenrechten van je kan afnemen, want die heb je omdat je mens bent. Als mens heb je het recht om naar school te gaan, het recht op werk, en het recht op zorg als je ziek bent. 

Deze mensenrechten zijn in 1948 opgeschreven, in de Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens. Deze verklaring is ondertekend door landen van over de hele wereld, ook door Nederland.  

1948!? Mensenrechten worden dus al heel lang erkend en beschermd. Dat is een goede zaak!   

Zeker, maar tóch gaat het nog niet altijd goed.  
Soms worden mensenrechten geschonden of staan ze onder druk. Ook in Nederland: 

Als vrouwen met dezelfde baan minder verdienen dan mannen, bijvoorbeeld. 
Als jongeren geen stageplek kunnen krijgen vanwege hun naam. Of als mensen met een beperking niet zelfstandig met het openbaar vervoer kunnen reizen.   

Het College voor de Rechten van de Mens is opgericht om erop te letten dat de mensenrechten goed beschermd worden, en om erover te vertellen. In Nederland én in Caribisch Nederland.  

We luisteren naar iedereen in onze samenleving: wat gaat er goed en wat gaat er niét goed? We doen onderzoek en adviseren de regering en het parlement. Ook rapporteren we aan internationale organisaties, zoals de VN.

Het College is een plek waar je je recht kan halen. We oordelen over individuele discriminatieklachten en geven voorlichting, omdat het belangrijk is dat mensen weten wat hun rechten zijn. 

Dus: heb jij een vraag over mensenrechten? 
Wij kunnen je verder op weg helpen.  
Ja. En als je denkt dat je bent gediscrimineerd kun je ook bij ons terecht. Wij onderzoeken dan of dat inderdaad zo is, en doen daar een gezaghebbende uitspraak over.  

Mensenrechten zijn er voor iedereen. 
Dus ook voor jou. 

Organisatie

Het College voor de Rechten van de Mens is het Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in zowel Europees als Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie en verwelkomt sollicitaties van iedereen die aan de functievereisten voldoet. Gezien de samenstelling van de afdeling waar deze functie beschikbaar is, moedigt het College in het bijzonder kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond aan om op deze vacature te reageren.

Onderzoek & Advies

Bij de afdeling Onderzoek & Advies kun je stage lopen voor een periode van minimaal 4 en maximaal 6 maanden. Als stagiair werk je mee aan de projecten van het College. Dit kunnen werkzaamheden zijn voor een van de strategische programma’s of een van de andere projecten. Het kan daarbij gaan om het uitvoeren van juridisch/literatuuronderzoek en het verrichten van andere taken binnen een project. De precieze werkzaamheden worden in overleg vastgesteld, maar we denken nu onder andere aan werkzaamheden op de thema’s ‘schone, gezonde en duurzame leefomgeving’ en ‘bestaanszekerheid’. Studenten die geïnteresseerd zijn in deze stageplaats, worden uitgenodigd hun CV en motivatie te sturen.

Werkzaamheden

  • Het verrichten van onderzoek voor een of meer programma’s of projecten van het College.
  • Het uitvoeren van diverse taken binnen een programma of project, zoals het meewerken aan notities en rapporten, het voorbereiden van en deelnemen aan overleggen en het bijhouden van ontwikkelingen die van belang zijn voor het programma of project.
  • Het uitvoeren van andere werkzaamheden voor de afdeling Onderzoek & Advies.

Profiel

Je hebt affiniteit met en kennis van de bescherming en bevordering van internationale mensenrechtenstandaarden in Nederland. Je bent in staat om gestructureerd en secuur onderzoek te doen. Je hebt ervaring met het samenvatten en analyseren van complexe (juridische) informatie.

Je beheerst de Nederlandse en Engelse taal goed, je kan helder schrijven, je kan goed plannen en omgaan met deadlines en je kan goed samenwerken met anderen.

Praktisch

Aantal uren in de week: 32-36
Duur: Minimaal 4 en maximaal 6 maanden
Start: Februari 2024
Relevante opleidingen: Rechten of andere disciplines, mits voldoende kennis van mensenrechten
Niveau: De afrondingsfase van een HBO/WO-studie
Stagevergoeding: EUR 747 bij een stage van 40 uur per week
Overig: Om bij het College stage te kunnen lopen moet je zijn ingeschreven bij een onderwijsinstelling. Het College biedt geen stages aan afgestudeerden.

Sollicitatieprocedure

Solliciteren voor de stageplaats kan tot en met 3 december 2023. We ontvangen jouw CV en motivatie graag via sollicitatie@mensenrechten.nl. Graag lezen we in jouw motivatiebrief duidelijk terug waarom jij voldoet aan de selectiecriteria. Je kunt hierbij putten uit alle ervaring die je hebt opgedaan tijdens je opleiding, bijbaan, hobby en/of vrijwilligerswerk. Daarnaast vragen we je om in je motivatiebrief aan te geven wat je leerdoel is voor deze stage.

De selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 11 december 2023. Mocht je nog verdere vragen hebben dan kun je ons uiteraard bellen via 030-8883888 of mailen.