Stafjurist

Ben jij een expert op het gebied van gelijkebehandelingsrecht? En wil je graag bijdragen aan de toepassing ervan in de praktijk? Als stafjurist volg jij ontwikkelingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie op de voet. Je beziet de consequenties van die ontwikkelingen voor de toepassing en interpretatie van het Nederlandse gelijkebehandelingsrecht en voor de oordelenlijnen van het College. Meer weten? Lees verder!

Stafjurist

Het College voor de Rechten van de Mens is hét Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijk toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in zowel Europees als Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen. Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie en verwelkomt sollicitaties van iedereen die aan de aan de functievereisten voldoet. Het College moedigt in het bijzonder kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond aan om op deze vacature te reageren.

De afdeling Oordelen bestaat uit een Juridisch Bureau en de Administratie. De afdeling behandelt de discriminatieklachten (verzoeken om een oordeel) die bij het College worden ingediend. Het onderzoek naar en de behandeling van deze discriminatieklachten is vergelijkbaar met een procedure bij de rechter. Binnen het Juridisch Bureau werken twaalf juridisch adviseurs en een stafjurist. Het College zoekt een stafjurist voor deze afdeling.

De functie

Als stafjurist fungeer je als juridische vraagbaak voor de Collegeleden, de juridisch adviseurs en de juridisch medewerkers van de Frontoffice, en bevorder je de inhoudelijke kwaliteit van het oordelenproces. Je valt hiërarchisch onder de manager Oordelen, en bent taakinhoudelijk verantwoording verschuldigd aan de Ondervoorzitter oordelen. In je hoedanigheid van juridisch adviseur ben je functioneel verantwoording verschuldigd aan het behandelend Collegelid.

De werkzaamheden

 • Je signaleert en analyseert ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in jurisprudentie, beide zowel op nationaal als Europees niveau. Je beziet de consequenties van die ontwikkelingen voor de toepassing en interpretatie van het Nederlandse gelijkebehandelingsrecht en voor de oordelenlijnen van het College.
 • Je draagt bij aan consistentie in de oordelen en het bewaken van de oordelenlijnen, onder meer door het monitoren van de door het College uitgebrachte oordelen en het voorbereiden van het juridisch overleg waarin die oordelen worden besproken. 
 • Je draagt zorg voor het informeren en besluitvormend bespreken van juridisch-inhoudelijke onderwerpen op het gebied van gelijke behandeling met Collegeleden en juridisch adviseurs door het schrijven van kennisnotities, protocollen en richtlijnen.
 • Je functioneert als juridische vraagbaak en klankbord voor de Collegeleden en juridisch adviseurs op het rechtsgebied gelijke behandeling, zowel ten behoeve van het oordelenproces als de beleid beïnvloedende activiteiten van het College. Incidenteel word je ingezet voor het behandelen van WOO-verzoeken of andere bestuursrechtelijke kwesties.
 • Je verzorgt presentaties en onderhoudt contacten met externen op het vakgebied. Incidenteel verzorg je publicaties over onderwerpen uit het gelijkebehandelingsrecht en/of de oordelen.
 • Je fungeert af en toe als juridisch adviseur in (zeer) complexe zaken waarbij je zaken voorbereidt, optreedt als secretaris ter zitting, actief deelneemt aan de oordeelsvorming in de raadkamer en het oordeel opstelt.

Functie-eisen

Je beschikt over

 • een afgeronde WO juridische opleiding;
 • kennis van en ervaring met het gelijkebehandelingsrecht, en in het bijzonder een grondige kennis van de Europese- en internationale jurisprudentie op dat rechtsgebied; kennis van arbeidsrecht is een pré;
 • relevante werkervaring op het gebied van deskundigheidsbevordering en/of advisering;
 • gevoel voor en inzicht in maatschappelijke- en politieke ontwikkelingen;
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke vaardigheden, dat laatste blijkend uit bijvoorbeeld publicaties.                                   

Salaris

Inschaling voor deze functie gebeurt op basis van relevante ervaring, en is in schaal 12 (minimaal € 4.092 tot maximaal € 6.045 bruto per maand bij een voltijdse dienstbetrekking van 36 uur). De arbeidsvoorwaarden zijn vastgelegd in de Cao-Rijk.

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. Het College hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

Bijzonderheden

Deze functie is beschikbaar voor maximaal 36 uur per week.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie, kun je contact opnemen met Joke Rijkes, manager Oordelen. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure neem dan contact op met de HR-afdeling via sollicitatie@mensenrechten.nl of via 030-8883888.

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen we jouw motivatie en CV digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl. Solliciteren kan tot en met 14 februari 2023. De selectiegesprekken staan gepland op 23 februari en 7 maart 2023, en een praktijkopdracht (op 2 maart) maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.