Vacature: Senior Adviseur Nationaal Preventie Mechanisme

Het College voor de Rechten van de Mens is op zoek naar een nieuwe collega die onderzoek doet naar, adviseert en voorlichting geeft over het voorkomen van onmenselijke behandeling in situaties van vrijheidsbeneming. Denk bij ‘vrijheidsbeneming’ bijvoorbeeld gesloten jeugdzorg of gesloten afdelingen in verpleeghuizen, of aan gevangenissen, politiecellen en vreemdelingenbewaring. Wil jij bijdragen aan het werk van het College door externe partijen overtuigend en passend te adviseren over het voorkomen van onmenselijke behandeling? En wil je onderdeel uitmaken van een nieuw team dat volop in ontwikkeling is? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Het College voor de Rechten van de Mens is het Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd en richt zich als Nationaal Preventie Mechanisme (NPM) op het voorkomen van onmenselijke behandeling en bestraffing in situaties van vrijheidsbeneming.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke, culturele en levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond moedigen wij in het bijzonder aan om op deze vacature te reageren. Kijk hier voor meer informatie over 'Werken bij Ons'. 

De afdeling en het team

Het NPM-team is een nieuw team binnen het College. Het bestaat uit een vaste kern van medewerkers die alleen voor NPM werken.  Het team wordt functioneel aangestuurd door een coördinator en valt hiërarchisch onder de directeur van het College.

Het NPM-team wordt in 2024 opgericht om uitvoering te geven aan de nieuwe taak onmenselijke behandeling in situaties van vrijheidsbeneming te voorkomen. Deze taak vloeit voort uit het Optioneel Protocol bij het Verdrag tegen Foltering (OPCAT). Het team zal bestaan uit één coördinator, drie senior adviseurs en een programmaondersteuner.

Het team is verantwoordelijk voor signalering, onderzoek, (wetgevings)advisering, beleidsbeïnvloeding, voorlichting en educatie op het gebied van het voorkomen van onmenselijke behandeling in situaties van vrijheidsbeneming. Een groot deel van het werk van de afdeling wordt project- of programmamatig aangepakt. Daarnaast springt het team strategisch en flexibel in op actuele ontwikkelingen. In de eerste jaren is het monitoren en evalueren van onze werkzaamheden cruciaal, zodat we leren van onze ervaringen en verbeteringen doorvoeren waar nodig om effectief te zijn.

Multidisciplinariteit is belangrijk bij onze werkzaamheden: verschillende perspectieven, kennis en ervaring leveren een completer beeld op van een situatie. Daarom zoeken we, in aanvulling op de andere adviseurs, iemand met ervaring in de (geestelijke) gezondheidszorg.

De functie

Als senior adviseur binnen het NPM bezoek je – samen met je collega’s – vrijheidsbenemende locaties om onmenselijke behandeling te voorkomen. Dit doe je aan de hand van monitoringsbezoeken en thematische, mogelijk sectoroverstijgende (kwalitatieve) onderzoeken. Je bereidt deze bezoeken en onderzoeken voor en voert ze grotendeels zelf – met collega’s – uit. Je zorgt voor een heldere doelstelling en probleem- en vraagstelling, kiest de meest effectieve onderzoeksmethoden en stelt een plan van aanpak op. Waar nodig betrek je externe experts bij het onderzoek. Je analyseert informatie uit verschillende soort bronnen en verbindt die waar mogelijk met elkaar. Je adviseert de betreffende instelling overtuigend over concrete verbetermogelijkheden.

Je schrijft overtuigende en begrijpelijke onderzoeksrapporten, (wetgevings)adviezen en/of andere publicaties. Je zet (onderzoeks)bevindingen om in concrete adviezen en producten die praktisch toepasbaar zijn en daadwerkelijk effect kunnen sorteren. Je denkt mee over andere creatieve manieren waarop we partijen kunnen bewegen aanbevelingen op te volgen.

Je draagt bij aan voorlichting over het voorkomen van onmenselijke behandeling in situaties van vrijheidsbeneming door het geven van presentaties, het organiseren van bijeenkomsten, het on- en offline publiceren van artikelen en berichten en het opzetten en uitvoeren van lobbytrajecten.

Je bent actief in contact met andere toezichthouders, maatschappelijk middenveld, wetenschappers en andere relevante organisaties en personen om tijdig signalen op te vangen en de effectiviteit van je werk te vergroten. Je adviseert de NPM coördinator over activiteiten naar aanleiding van die signalen. Je houdt daarbij expliciet rekening met andere actoren, de meerwaarde die het College ten opzichte van hen kan bieden en mogelijkheden tot samenwerking.

Wie zoeken we?

  • Je hebt hbo+ werk- en denkniveau en minstens vijf jaar relevante werkervaring in de (geestelijke) gezondheidszorg. Een netwerk binnen relevante uitvoeringsinstanties of toezichthouders op situaties van vrijheidsbeneming is een pré.
  • Je hebt ruime ervaring met overtuigend adviseren en strategisch beleid.
  • Je hebt ervaring met het omgaan met verschillende stakeholders, begrijpt hun belangen en onderlinge verhoudingen, je weet hen op gepaste manier te betrekken bij je werk en indien nodig kritisch te adviseren met behoud van relatie.
  • Je zoekt de samenwerking met je collega’s, stelt je flexibel op en springt voor elkaar in wanneer dat nodig is. Je bent bereid om ook buiten reguliere werktijden werkzaamheden uit te voeren als de situatie daarom vraagt.
  • Je vindt het leuk om te pionieren en (nog) geen vaste kaders te hebben voor je werk. Je draagt graag bij aan de verdere ontwikkeling van jezelf en het team. 
  • Ervaring met het opzetten en uitvoeren van kwalitatief onderzoek is een pré.

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt minimaal € 4.214 en maximaal € 6.227 bruto per maand voor een voltijdse dienstbetrekking van 36 uur (schaal 12 van de Cao Rijk). Inschaling vindt plaats op basis van relevante ervaring. Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. Het College hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de mogelijkheden.

Deze functie is opengesteld voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week. We bieden een arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 maanden. Bij goed functioneren en toezegging van financiering kan het dienstverband na dit jaar omgezet worden naar een vast dienstverband. Een detachering van 12 maanden behoort tot de mogelijkheden.

Bijzonderheden

Het toetsen van de integriteit van onze nieuwe collega’s is voor ons van groot belang. Daarom vragen we nieuwe medewerkers om een verklaring omtrent gedrag (VOG) te overleggen en een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen.

Bij het College willen we toegankelijk zijn voor iedereen: medewerker én bezoeker. Daarom is ons gebouw uitgerust met een lift en volledig drempelvrij.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie, kun je contact opnemen met Anne van Eijndhoven, coördinator NPM. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure neem dan contact op met de HR-afdeling. Beide zijn bereikbaar via sollicitatie@mensenrechten.nl of via 030-8883888.

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en CV digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl. In je motivatiebrief lezen we graag onderbouwd terug op welke manier je aan de genoemde eisen voldoet. Solliciteren kan tot uiterlijk zondag 10 december 2023. De selectiegesprekken staan gepland op 15 december. Een praktijkopdracht maakt onderdeel uit van de selectieprocedure en vindt plaats op 21 december.