Vacature: (juridisch) Beleidsadviseur Mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens is op zoek naar een nieuwe collega met aantoonbare ervaringen en successen met beleidsmatige en juridische advisering op het gebied van mensenrechten. De beleidsadviseur schrijft, rapporteert en adviseert over actuele mensenrechtenkwesties, zoals het recht op een behoorlijke levensstandaard, op onderwijs, huisvesting en gezondheid, en toetst of ieders mensenrechtenrechten zijn gewaarborgd in wetgeving, beleid en praktijk. Ben jij een resultaatgerichte professional die scherpe analyses combineert met een vlotte pen en die vertaalt naar oplossingsgerichte adviezen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Het College voor de Rechten van de Mens is het Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie en verwelkomt sollicitaties van iedereen die aan de aan de functievereisten voldoet. Het College moedigt in het bijzonder kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond aan om op deze vacature te reageren.

De afdeling

De afdeling Onderzoek en Advies van het College bestaat uit 20 beleidsadviseurs, één of meerdere stagiair(e)s, en een manager. De afdeling is verantwoordelijk voor signalering, onderzoek, (wetgevings)advisering, beleidsbeïnvloeding, voorlichting en educatie op het gebied van mensenrechten. Een groot deel van het werk van de afdeling wordt project- of programmamatig aangepakt. Daarnaast springt het College strategisch en flexibel in op actuele ontwikkelingen waardoor het werk uiteenlopende beleidsterreinen bestrijkt. Beleidsadviseurs werken nauw samen met het team Communicatie & Externe Betrekkingen.

De functie

Vanwege de uitbreiding van middelen hebben we binnen de afdeling ruimte voor een nieuwe collega die met juridische kennis over mensenrechten in verschillende projecten meewerkt. Als juridisch beleidsadviseur identificeer en adresseer je proactief mensenrechtenkwesties op jouw dossiers en gebruik je je kennis, netwerken, vaardigheden en expertise om de mensenrechtenbescherming in wetgeving, beleid en praktijk te verbeteren. Op basis van een juridische en beleidsmatige analyse van wet- en regelgeving, bestuurshandelingen en/of de implementatie van mensenrechtenverdragen in de praktijk, bereid je adviezen en standpunten voor die je ook helpt uitdragen. Je betrekt en verbindt burgers, professionals, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en ambtenaren in je juridische en beleidswerk, en draagt actief bij aan voorlichtingsactiviteiten over mensenrechten.

Gezien de samenstelling van het team en de beleidsterreinen waarop het College werkt, zijn we op dit moment op zoek naar een beleidsadviseur met kennis van mensenrechten en gedegen kennis van economische, sociale en culturele rechten.

Werkzaamheden

 • Je volgt voor mensenrechten relevante ontwikkelingen op uiteenlopende beleidsterreinen en adviseert of en hoe het College daarop kan reageren
 • Je bereidt wets- en beleidsadviezen, aanbevelingen en standpunten voor en/of doet juridisch mensenrechtenonderzoek. Je produceert rapporten, brieven, praktische instrumenten, toespraken, en (sociale) mediaberichten voor verschillende doelgroepen
 • Je draagt bij aan rapportages van het College, zoals de jaarlijkse rapportage over mensenrechten in Nederland of periodieke rapportages aan VN-comités
 • Je ondersteunt bij het uitdragen van de standpunten, adviezen en aanbevelingen van het College, o.a. bij ministeries, gemeenten, toezichthouders, en uitvoeringsdiensten
 • Je ontwikkelt, onderhoudt en betrekt netwerken van relevante belanghebbende partijen en weet hen te verbinden aan concrete oplossingsrichtingen voor betere mensenrechtenbescherming in Europees en Caribisch Nederland
 • Je draagt actief bij aan de verspreiding van kennis over mensenrechten. Dit doe je door het geven van presentaties, het (mede)organiseren van bijeenkomsten, en het publiceren van artikelen en berichten

Onze nieuwe collega

 • Heeft een afgeronde juridische masteropleiding en grondige kennis van mensenrechten, bij voorkeur met aantoonbare kennis van economische, sociale en culturele rechten
 • Heeft meerdere jaren relevante ervaring met het zelfstandig doen van juridisch of beleidsgericht onderzoek en/of het beleidsadvisering op het vlak van mensenrechten
 • Heeft goede kennis van de doorwerking van mensenrechtenverdragen in de Nederlandse rechtsorde
 • Heeft aantoonbare ervaring met het leiden, plannen en organiseren van projecten
 • Weet adviezen goed te onderbouwen en overtuigend te brengen en is zich daarbij bewust van bestuurlijke en politieke verhoudingen
 • Is in staat relevante externe contacten te leggen, onderhouden en te betrekken en weet daarbij de juiste balans te houden tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid
 • Kan zich uitstekend uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt minimaal € 3.344 en maximaal € 5.139 bruto per maand voor een voltijdse dienstbetrekking van 36 uur (schaal 11 van de Cao Rijk). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Naast het salaris en vakantiegeld is er een eindejaarsuitkering. Het College hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor mogelijkheden. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. Deze functie is opengesteld voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week. We bieden een tijdelijk contract van 12 maanden dat bij goed functioneren voortgezet kan worden in een vast dienstverband.

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en CV digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl. Solliciteren kan tot en met woensdag 7 september uiterlijk 17:00 uur. De 1e ronde selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 15 september. De 2e ronde in de daaropvolgende week op 22 september. Een assessment in de vorm van een praktijkopdracht maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie of procedure, dan kun je contact opnemen met de HR-afdeling via sollicitatie@mensenrechten.nl of via 030 888 3 888.