Ervaringsdeskundigen met een beperking voor klankbordgroep

Wil jij een rol spelen in het bevorderen, beschermen en monitoren van de rechten van mensen met een beperking in Nederland? Grijp dan nu je kans om deel uit te maken van de Klankbordgroep toezicht VN-verdrag handicap van het College voor de Rechten van de Mens - het nationale mensenrechteninstituut van Nederland. 

Lees via deze link de vacature in eenvoudige taal. 

Waarom zou je meedoen? 

De Klankbordgroep toezicht VN-verdrag handicap biedt een kans om vanuit jouw eigen ervaring met een beperking direct betrokken te zijn bij het toezicht. Met jouw inbreng en expertise draag je bij aan het verbeteren van de situatie voor mensen met een beperking en het verwezenlijken van de verdragsverplichtingen in Nederland.  

We bouwen aan de toekomst 

Nu is het moment om deel te nemen aan deze groep. Ons huidige Meerjarenplan toezicht VN-verdrag handicap 2020-2023 loopt ten einde en we willen met volle kracht vooruit. We zoeken daarom zeven gedreven en enthousiaste nieuwe leden voor de Klankbordgroep, die samen met ons aan de slag willen met het nieuwe vierjarige meerjarenplan (2024-2027). 

Wat houdt het in? 

Als lid van de Klankbordgroep breng je jouw inzichten en advies in. Je kun je ook goed verplaatsen in andere mensen met een beperking. Hiermee lever je een wezenlijke bijdrage aan de werkzaamheden van het College. De Klankbordgroep komt drie keer per jaar samen om ideeën uit te wisselen en mee te denken over projecten, zoals de jaarlijkse rapportage van het toezicht, onderzoek en bijeenkomsten.  

Jouw betrokkenheid maakt verschil! 

Jouw inzichten en advies worden gebruikt bij het vormgeven van beleid en activiteiten voor onze toezichthoudende taak. Soms is er ook de mogelijkheid om mee te werken aan projecten van het College. Naast de inbreng van de Klankborgroep spreken we ook met (organisaties van) mensen met een beperking en gebruiken we bij het toezicht signalen van burgers en organisaties. Jouw betrokkenheid maakt verschil!  

Interesse? 

Ben jij klaar om deel uit te maken van deze Klankbordgroep en jouw stem te laten horen? Aarzel niet en stuur een korte profielschets en motivatie waarom je deel zou willen uitmaken van de Klankbordgroep naar sollicitatie@mensenrechten.nl onder vermelding van ‘Klankbordgroep’. Reageren kan tot en met 29 september 2023. De selectiegesprekken vinden plaats in de week van 9 oktober 2023. Meer informatie is te verkrijgen via sollicitatie@mensenrechten.nl of 030-888 38 88.  

Een aantal praktische zaken

  • Start: 1 januari 2024  
  • Duur van deelname: drie jaar (tot 1 januari 2027), maar het liefst vier jaar tot eind 2027; 
  • Per bijeenkomst ontvang je een onkostenvergoeding van €124,79 (excl. reiskosten). 

Het College is op zoek naar een zo divers mogelijke samenstelling van de Klankbordgroep. Dat betekent dat we op zoek zijn naar Klankbordgroep-leden met verschillende soorten beperkingen en die uiteenlopend zijn qua leeftijd, geslacht en afkomst.