Beleidsadviseur Mensenrechten

Het College voor de Rechten van de Mens is op zoek naar een nieuwe collega met  aantoonbare ervaring op het vlak van beleidsadvies en mensenrechten. Je schrijft, rapporteert en adviseert over actuele mensenrechtenkwesties in Nederland, zoals institutioneel racisme en discriminatie door algoritmes, en toetst of ieders mensenrechtenrechten zijn gewaarborgd in wetgeving, beleid en praktijk. Daarbij schakel je continue met verschillende partijen en ga je met hen in gesprek. Ben jij een resultaatgerichte professional die scherpe analyses combineert met een vlotte pen en die vertaalt naar oplossingsgerichte adviezen? Dan zijn we op zoek naar jou!

Het College voor de Rechten van de Mens is het Nationale Mensenrechteninstituut van Nederland. Als onafhankelijke toezichthouder belicht, beschermt en bevordert het College de mensenrechten in Europees en Caribisch Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale mensenrechteninstanties, geeft voorlichting en bevordert mensenrechteneducatie. Daarnaast oordeelt het College in individuele gevallen of iemand is gediscrimineerd op het werk, in het onderwijs of als consument. Het College houdt tevens toezicht op de manier waarop het VN-verdrag handicap in Nederland wordt geïmplementeerd.

Het College hecht veel waarde aan een diverse samenstelling van de organisatie en verwelkomt sollicitaties van iedereen die aan de aan de functievereisten voldoet. Gezien de samenstelling van de afdeling waar deze functie beschikbaar is, moedigt het College in het bijzonder kandidaten met een beperking en kandidaten met een migratieachtergrond aan om op deze vacature te reageren.

De afdeling

De afdeling Onderzoek en Advies van het College bestaat uit 20 beleidsadviseurs, één of meerdere stagiair(e)s, en een manager. De afdeling is verantwoordelijk voor signalering, onderzoek, (wetgevings)advisering en beleidsbeïnvloeding. Een groot deel van het werk van de afdeling wordt project- of programmamatig aangepakt. Daarnaast springt het College strategisch en flexibel in op actuele ontwikkelingen waardoor het werk uiteenlopende beleidsterreinen bestrijkt. Beleidsadviseurs werken nauw samen met de teams Communicatie en Mensenrechteneducatie van de afdeling Communicatie & Publiekscontacten.  

De functie

We hebben binnen deze afdeling ruimte voor een nieuwe collega die met juridische kennis over mensenrechten in verschillende projecten meewerkt. Als juridisch beleidsadviseur ben je proactief bezig met mensenrechtenkwesties op jouw dossiers en gebruik je je kennis, netwerken en vaardigheden om de mensenrechtenbescherming in wetgeving, beleid, en praktijk te verbeteren. Op basis van een juridische en beleidsmatige analyse van wet- en regelgeving, bestuurshandelingen en/of de implementatie van mensenrechtenverdragen in de praktijk, bereid je adviezen en standpunten voor die je ook helpt uitdragen. Je betrekt en verbindt burgers, professionals, vertegenwoordigers van belangenorganisaties, maatschappelijke organisaties, wetenschappers en ambtenaren in je juridische en beleidswerk, en draagt actief bij aan voorlichtingsactiviteiten over mensenrechten.

Gezien de samenstelling van het team en de beleidsterreinen waarop het College werkt, zijn we op dit moment op zoek naar een beleidsadviseur met grondige kennis van mensenrechten en bij voorkeur kennis van gelijke behandeling en non-discriminatie. De beleidsadviseur is breed inzetbaar, waaronder de bestrijding van discriminatie en racisme. De andere dossiers zijn afhankelijk van de thematische prioriteiten van het College, de kennis en ervaring die de kandidaat meebrengt, en de teamsamenstelling.

Werkzaamheden

 • Je volgt voor mensenrechten relevante ontwikkelingen op uiteenlopende beleidsterreinen en adviseert of en hoe het College daarop kan reageren
 • Je doet juridisch mensenrechtenonderzoek, en bereidt wets- en beleidsadviezen voor. Je schrijft daarnaast ook rapportages, brieven of (media)berichten voor verschillende doelgroepen.
 • Je ondersteunt bij het uitdragen van de standpunten, adviezen en aanbevelingen van het College, o.a. bij ministeries, gemeenten, toezichthouders, en uitvoeringsdiensten
 • Je bent actief in het netwerken bij relevante belanghebbende partijen en weet hen te verbinden aan concrete oplossingsrichtingen voor betere mensenrechtenbescherming in Europees en Caribisch Nederland
 • Je draagt actief bij aan de verspreiding van kennis over mensenrechten. Dit doe je door het geven van presentaties, het (mede)organiseren van bijeenkomsten, en het publiceren van artikelen en berichten

Onze nieuwe collega

 • Heeft een afgeronde (juridische) masteropleiding en grondige kennis van mensenrechten, en bij voorkeur kennis van of ervaring met vraagstukken over gelijke behandeling en de bestrijding van discriminatie
 • Heeft ervaring met beleidsmatige en/of juridische advisering op voor het College relevante onderwerpen
 • Weet adviezen goed te onderbouwen en overtuigend te brengen en is zich daarbij bewust van bestuurlijke en politieke verhoudingen.
 • Is in staat relevante externe contacten te leggen, onderhouden en te betrekken en weet daarbij de juiste balans te houden tussen onafhankelijkheid en betrokkenheid
 • Kan goed plannen en organiseren en de rust en het overzicht bewaken als de druk hoog is.
 • Kan zich uitstekend uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk

Arbeidsvoorwaarden

Het salaris bedraagt minimaal € 3.503 en maximaal € 5.343 bruto per maand voor een voltijdse dienstbetrekking van 36 uur (schaal 11 van de Cao Rijk). Inschaling vindt plaats op basis van ervaring. Naast het salaris en vakantiegeld is er een eindejaarsuitkering. Het College hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor mogelijkheden. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Gedeeltelijk thuiswerken behoort tot de mogelijkheden. Deze functie is opengesteld voor minimaal 32 en maximaal 36 uur per week. We bieden een tijdelijk contract van 12 maanden dat bij goed functioneren verlengd kan worden.

Sollicitatieprocedure 

Graag ontvangen we jouw motivatiebrief en CV digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl. Solliciteren kan tot en met 20 februari 2023. De 1e ronde selectiegesprekken zullen plaatsvinden op 27 februari. De 2e ronde op 7 maart. Een assessment in de vorm van een praktijkopdracht maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie of procedure, dan kun je contact opnemen met de HR-afdeling via sollicitatie@mensenrechten.nl of via 030 – 8883888.