Prof. Mr. J.H. (Janneke) Gerards

Prof. Mr. J.H. (Janneke) Gerards

Prof. Mr. J.H. (Janneke) Gerards

Janneke Gerards is hoogleraar fundamentele rechten aan de Universiteit Utrecht. Zij is een expert op het gebied van Europese en nationale grondrechten en behandelt vanuit die expertise ook specifieke zaken als plaatsvervangend raadsheer bij het gerechtshof Den Haag. Daarnaast richt zij zich op nieuwe grondrechtenvragen, zoals vragen die opkomen rondom de inzet van algoritmes.