Quirine Eijkman

Quirine Eijkman

Quirine Eijkman

Functie
Ondervoorzitter
Specialisme
Digitalisering & Mensenrechten;  Mensenrechteneducatie; Veiligheid en terrorismebestrijding; Jaarlijkse rapportage “Mensenrechten in Nederland; Toegang tot het Recht. 

In 2017 werd Quirine Eijkman benoemd als lid van het College voor de Rechten van de Mens. Zij vervult de functie van ondervoorzitter.

"Mensenrechten zijn een reactie op de wreedheden uit de Tweede Wereldoorlog. We zagen toen wat er gebeurde als mensen niet als gelijk worden gezien."

"Door mijn achtergrond in het onderwijs, onderzoek en sociaal activisme heb ik mij altijd op het snijvlak van mensenrechten en veiligheid begeven. Het College geeft mij de kans om deze dialoog niet alleen op papier maar ook in de praktijk te helpen verwezenlijken."

Achtergrond

Quirine heeft een achtergrond als onder meer hoofd Politieke Zaken & Persvoorlichting van Amnesty International, senior-onderzoeker/docent Veiligheid & Rechtstaat bij het Centrum voor Terrorisme- en Contra-Terrorisme (CTC) van de Universiteit Leiden, Justice Q&A consultant, senior-beleidsmedewerker bij de Adviesraad Internationale Zaken (AIV) en adviseur humanitair oorlogsrecht bij het Rode Kruis.

Nevenactiviteiten

Quirine combineert haar werk voor het College met de volgende activiteiten:

  • Lid van de Kenniskring van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD), sinds november 2020
  • Lid Commissie Werkelijke Schade (CWS), sinds juni 2020
  • lid van de Raad van Advies, Raad voor Rechtsbijstand, sinds juni 2019
  • Lid van het bestuur van Stichting open recht, sinds 2018
  • Lector Toegang tot het Recht bij het Kenniscentrum voor Sociale Innovatie (KSI), Hogeschool Utrecht, sinds december 2015
  • Lid van de Raad van Avies, Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM), sinds januari 2010
  • Lid van de Raad van Advies, Stichting Privacy First, sinds juni 2015
  • Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Initiatieven Collectieve Acties Massaschade (ICAM), sinds november 2021. 
  • Hockey-technische zaken (HTZ) Bestuurslid, AMHC Westerpark, sinds juni 2022

Mail Quirine Eijkman