Mariam Chébti

Mariam Chébti

Mariam Chébti

Functie
Collegelid
Specialisme
Recht op respect voor de persoonlijke levenssfeer; Uitingsvrijheid en de vrijheid van godsdienst; Kinderrechten, met name het recht op onderwijs; Verdragenrecht

Miriam Chébti is sinds 2016 plaatsvervangend-lid van het College en per juli 2017 Collegelid.

"Beoordelen of mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld zijn, vereist namelijk niet alleen kennis van het rechtsgebied, maar ook van de menselijke natuur."

“Zowel in de advocatuur als bij de rechterlijke macht werkte ik mee aan juridisch gecompliceerde zaken. De zaken bij het College gaan maar om één rechtsgebied, maar zijn desondanks uitdagender van aard. Beoordelen of mensen in gelijke gevallen gelijk behandeld zijn, vereist namelijk niet alleen kennis van het rechtsgebied, maar ook van de menselijke natuur. Het is een voorrecht om hier een constructieve bijdrage aan te mogen leveren.” 

Achtergrond en nevenactiviteiten

Mariam is werkzaam geweest in de rechtspraak en de advocatuur. Internationale en Europese mensenrechten vormen de rode draad in haar publicaties. Zij is liaison-officer geweest voor de Hoge Raad bij de Venice Commission van de Raad van Europa, het Benelux-Gerechtshof en het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Mariam combineert haar werk voor het College met de volgende activiteiten:

  • Redactielid van het Journaal Vreemdelingenrecht, sinds 2021
  • Voorzitter Commissie Werkelijke Schade, sinds 2020
  • Lid van de bezwarenadviescommissie van de Provincie Zuid-Holland, sinds 2019
  • Voorzitter bezwarenadviescommissie Raad voor de Kinderbescherming, sinds 2019
  • Vice-voorzitter van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken, sinds 2019

Mail Mariam Chébti