Jan-Peter Loof

Jan-Peter Loof

Jan-Peter Loof

Functie
Ondervoorzitter
Specialisme
zie onder

 In 2012 werd Jan-Peter Loof benoemd als lid van het College voor de Rechten van de Mens. Sinds 2015 vervult hij daar de functie van ondervoorzitter.

"Soms is actief beleid nodig om een mensenrecht voor een bepaalde groep mensen echt werkelijkheid te laten worden."

“Juristen zijn geneigd om mensenrechten vooral te beschouwen als een toetsingsmaatstaf: levert deze wet of dit beleid strijd op met mensenrechtennormen? Toetsing is belangrijk, maar mensenrechten zijn meer dan dat. Soms is actief beleid nodig om een mensenrecht voor een bepaalde groep mensen echt werkelijkheid te laten worden. Met het uitdragen van dat besef ben ik dagelijks bezig. Het is een belangrijke taak van het College.”

Nevenactiviteiten

Jan-Peter combineert zijn werk voor het College met de volgende activiteiten:

  • Senior research fellow, Netherlands Network for Human Rights Research, sinds 2016
  • Lid redactieadviesraad, Nederlands Tijdschrift voor de Mensenrechten (NTM)/NJCM-Bulletin, sinds 2016
  • Universitair docent constitutioneel recht en mensenrechten, Universiteit Leiden, sinds september 2014
  • Medewerker constitutioneel recht en mensenrechten, Militair Rechtelijk Tijdschrift, sinds 2010
  • Lid van het Adviescollege bezwaren hoger onderwijs Vlaamse Gemeenschap van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO), sinds augustus 2021