Veelgestelde vragen

Staat jouw vraag hier niet tussen, neem dan contact met ons.

1. Hoe weet ik of er sprake is van discriminatie?

Je mag geen onderscheid maken of iemand uitsluiten vanwege bepaalde persoonskenmerken. Je mag mensen in gelijke gevallen ook niet anders behandelen. Dat staat in de Nederlandse gelijkebehandelingswetgeving. Doe je dit wel? Of doet iemand dat bij jou? Dan is er sprake van discriminatie.

2. Ik denk dat ik ben gediscrimineerd, wat kan het College voor de Rechten voor mij doen?

Wij kunnen onderzoeken of in jouw situatie sprake is van discriminatie. De situatie moet dan te maken hebben met je werk, school, wonen, winkelen, uitgaan en/of sporten. En je moet je gediscrimineerd voelen vanwege je:

 • geslacht (of je man, vrouw of transgender bent)
 • zwangerschap
 • leeftijd
 • godsdienst
 • seksuele gerichtheid (of je hetero-, homo-, of biseksueel bent)
 • ras (afkomst)
 • nationaliteit
 • handicap of chronische ziekte
 • burgerlijke staat (of je gehuwd bent, een geregistreerd partnerschap heeft, of geen van beide)
 • arbeidsduur (of je voltijd of deeltijd werkt)
 • vast of tijdelijk contract
 • levensovertuiging
 • politieke overtuiging

Is dat het geval? Dan kun je bij ons een klacht indienen via onze klachtenprocedure. Je kunt ook altijd een antidiscriminatiebureau bij jou in de buurt vragen voor advies en bemiddeling. Zowel hulp van een antidiscriminatiebureau als onze klachtenprocedure is gratis.

3. Wat kost het om een discriminatie kwestie aan het College voor te leggen?

Niets. Onze klachtenprocedure is gratis.

4. Hoe lang duurt een klachtenprocedure bij het College?

Heb je een klacht ingediend? Dan neemt een jurist van het College binnen twee weken contact met je op. Als het heel druk is kan dit iets langer duren. Nemen we je klacht in behandeling? Dan duurt de hele procedure tot aan de uitspraak van het College maximaal zes maanden. Je kunt ook om spoedbehandeling vragen. Een jurist van het College bekijkt dan of dit mogelijk is.

5. Kan ik een zitting bijwonen?

Ja, alle zittingen zijn openbaar. Voor het bijwonen van een zitting moet je je wel aanmelden. Dat kan via info@mensenrechten.nl.

6. Hebben we in Nederland een mensenrechteninstituut nodig?

Ja. Uit onderzoek blijkt dat bijna vier op de tien Nederlanders zich wel eens gediscrimineerd heeft gevoeld op grond van leeftijd. Meer dan een kwart van de mensen geeft aan dat zijn privacy geschonden is en meer dan een kwart heeft wel eens te maken gehad met ongelijke beloning op het werk. Door onderzoek naar mensenrechten in Nederland en het oordelen over discriminatieklachten, kunnen we vaststellen op welke gebieden er sprake is van een schending van mensenrechten.

7. Waarom is het College voor de Rechten van de Mens in Nederland opgericht?

Nederland is in 2006 lid geworden van de VN-Mensenrechtenraad. Bij die verkiezingen hebben we toegezegd een nationaal mensenrechteninstituut op te richten. Het Nederlandse parlement heeft in 2011 de wet goedgekeurd. Vanaf oktober 2012 behoort het College daarmee tot één van de ruim honderd nationale mensenrechteninstituten ter wereld. Onze taak is het onder de aandacht brengen en houden van Mensenrechten bij alle Nederlanders en het beschermen en bevorderen van de naleving van die rechten in Nederland.

8. Is het College ook actief buiten Nederland?

Nee, het College mag alleen mensenrechten in Nederland beschermen en de naleving ervan bevorderen. Hieronder vallen ook Bonaire, Sint Eustatius en Saba, met uitzondering van de individuele klachtenprocedure voor discriminatie.

9. Kan ik bij het college terecht voor trainingen over mensenrechten en/of discriminatie in Nederland?

We geven trainingen aan werkgevers en leidinggevenden over discriminatie op de arbeidsmarkt. Vooroordelen spelen hierbij een belangrijke rol. Op basis van onderzoek en wetenschappelijke inzichten reiken we praktische handvatten aan om de bewustwording hierover te verhogen.
Neem hiervoor contact op met info@mensenrechten.nl
Daarnaast geven de leden van het College lezingen waarbij we onder meer de mensenrechtensituatie in Nederland en verschillende oordelen bespreken.

10. Kan ik iemand van het College uitnodigen voor een lezing over discriminatie of mensenrechten in Nederland?

Dat kan. Neem voor uitnodigingen voor een spreker contact op met info@mensenrechten.nl.

11. Hoe zorg ik ervoor dat ik als organisatie niet discrimineer?

Stereotyperen doen we allemaal, onze hersenen kunnen niet zonder. Ook bij werving en selectie denken we bewust en onbewust in stereotypes. Dat kan een reden zijn dat je mensen uitsluit en dus niet altijd de beste kandidaat selecteert voor een functie. Het College voor de Rechten van de Mens heeft een training ontwikkeld, die je bewust maakt van stereotypen in het selectieproces: Selecteren zonder vooroordelen.
Lees meer op: link naar pagina werkgevers

12. Kan ik het College vragen een oordeel te geven over mensenrechtenschendingen in Nederland?

Nee, het College heeft geen procedure voor individuele klachten over mensenrechten. We verwijzen je dan door naar de instanties die jouw klacht wel kunnen beoordelen. Je kunt wel een procedure bij ons starten als je je gediscrimineerd voelt in een werk- of schoolsituatie. Of als de situatie te maken heeft met wonen, winkelen, uitgaan en/of sporten.

13. Kan ik bij het College terecht voor (juridisch) advies en ondersteuning als mijn mensenrechten worden geschonden?

Nee, het College is een onafhankelijk instituut en biedt daarom geen juridische bijstand. We kunnen je wel doorverwijzen naar de juiste instanties.

14. Kan het College sancties opleggen?

Nee, de oordelen van het College zijn niet juridisch bindend. Dit betekent dat een oordeel van ons geen juridische gevolgen heeft. Wij kunnen dus geen sancties opleggen of schadevergoeding toewijzen. Wel maken we onze oordelen openbaar waarbij we de klager altijd anoniem maken. Een aantal weken nadat het oordeel is gepubliceerd nemen we vervolgens contact op met de verzoeker(s) en verweerder(s) om na te gaan of en welk gevolg is gegeven aan het oordeel. Uit ervaring weten we dat er in 75% van de gevallen iets met onze oordelen wordt gedaan. Dit kan uiteenlopen van een excuus tot wijziging van beleid.

15. Kunnen organisaties terecht bij het College om eigen beleid te toetsen aan gelijke behandelingswetgeving?

Ja, je kunt bij ons om een oordeel omtrent eigen handelen vragen. Je laat dan als organisatie je beleid toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. Neem hiervoor contact op met ons juridisch spreekuur op kantoordagen van 10:00 tot 16:00 uur via 030 888 3888 of info@mensenrechten.nl.

 Wil je iets kwijt over dit onderwerp?