Veelgestelde vragen

Moet het openbaar vervoer straks voor 100% toegankelijk zijn?

Vanaf het moment dat de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) voor OV van kracht is, geldt dat nieuwe, vernieuwde of verbeterde voorzieningen toegankelijk moeten worden aangelegd. Voor verschillende voorzieningen in het OV zijn vernieuwingsprogramma's van kracht die eigen deadlines hebben. In 2015 zijn bijvoorbeeld alle treinstations aangepast voor doven, blinden, slechthorenden en slechtzienden, maar nog niet voor mensen met een motorische beperking.

Zijn alle aanpassingen om de toegankelijkheid te vergroten per direct verplicht?

Nee, overal vindt geleidelijke aanpassing plaats met vastgestelde tijdstippen tussen nu en 2030. Zie onder Planning toegankelijk OV hoe het tijdschema eruit ziet.

Wanneer zijn welke aanpassingen verplicht?

Zie onder Planning toegankelijk OV hoe het tijdschema eruit ziet.

Hoe kom ik er achter welke voorzieningen voor mij toegankelijk zijn en welke niet?

Vanaf 1 januari 2015 zijn vervoerders verplicht om in de reisinformatie aan te geven welke voorzieningen toegankelijk zijn. Voor die tijd zijn vervoerders verplicht om basisinformatie over toegankelijkheid te geven in de vervoervoorwaarden. Op dit moment maken vervoerders via hun websites, informatieborden en dergelijke, al wel bekend hoe het staat met de toegankelijkheid van de voorzieningen.

Als ik vlakbij een halte woon, kan ik dan een verzoek indienen om deze te laten aanpassen?

Op grond van de nieuwe regels heeft u geen recht op aanpassing. U kunt wel informeren bij de eigenaar van de halte of er een aanpassing gepland staat. Haltes zijn in eigendom van gemeenten, de provincies of Rijkswaterstaat.

Met welke zaken over ontoegankelijkheid in het openbaar vervoer kan ik terecht bij het College voor de Rechten van de Mens?

U kunt bij het College voor de Rechten van de Mens terecht met zaken die gaan over de ongelijke behandeling van mensen met een functiebeperking in het openbaar vervoer. Bijvoorbeeld als het gaat om ontoegankelijke bussen of metro's of bij het kopen van een kaartje. U kunt ook bij het College terecht als u geen hulp van personeel heeft gekregen, terwijl u daar wel om gevraagd heeft. Als u hulp wilt bij het indienen van een klacht kunt u ook contact opnemen met een antidiscriminatiebureau in de buurt (zie voor adressen). Medewerkers van een antidiscriminatiebureau kunnen adviseren en ondersteunen.

Zijn er ook zaken waarover het College voor de Rechten van de Mens niet mag of kan oordelen als het gaat om de toegankelijkheid van het openbaar vervoer?

Het College voor de Rechten van de Mens mag niet oordelen over klachten die gaan over de dienstregeling, de tarieven of het niet op tijd rijden van het openbaar vervoer. Verder kan het College geen uitspraak doen over de aanleg van nieuwe bus- of tramhaltes die door overheden worden beheerd. U kunt hierover advies vragen bij een antidiscriminatiebureau in de buurt (zie voor adressen) of een klacht indienen bij de gemeentelijke ombudsman. Als uw gemeente die niet heeft, dan kunt u bij de Nationale Ombudsman terecht. Het kan ook voorkomen dat het College uw verzoek niet kan behandelen, bijvoorbeeld omdat het verzoek gaat over een voorziening die pas op een later tijdstip moet zijn aangepast.

Wanneer kan ik terecht bij het College voor de Rechten van de Mens en wanneer bij de rechter?

U kunt bij het College voor de Rechten van de Mens terecht als u wilt weten of u in het openbaar vervoer ten onrechte ongelijk behandeld bent vanwege uw functiebeperking. Het College is laagdrempelig: de procedure is gratis en u heeft geen advocaat nodig. Het oordeel van het College is gezaghebbend, maar niet bindend. Wel worden de oordelen van het College in de meeste gevallen opgevolgd. Als u een bindende uitspraak wilt of schadevergoeding wilt eisen, dan moet u zich tot de rechter wenden. Het is ook mogelijk om uw verzoek eerst door het College te laten onderzoeken en daarna de rechter om een uitspraak te vragen. Het oordeel van het College wordt dan in de rechtszaak meegenomen.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?