Vacature Beleidsadviseur

Het College voor de Rechten van de Mens belicht, beschermt en bevordert de mensenrechten in Nederland. Daartoe voert het College de taken uit die bij de Wet College voor de Rechten van de Mens zijn opgedragen.

Het College doet onderzoek, adviseert regering en parlement, rapporteert aan internationale comités, geeft voorlichting, bevordert mensenrechteneducatie en oordeelt in individuele gevallen over discriminatie. Het College is tevens toezichthouder voor het VN-verdrag handicap.

Als organisatie hecht het College er veel waarde aan om een divers samengestelde organisatie te zijn, in de zin dat er spreiding is van maatschappelijke / culturele / levensbeschouwelijke achtergronden, deskundigheid en disciplines. Het College stimuleert zijn medewerkers om in verschillende netwerken te participeren zodat zij hun blik verruimen en voeling hebben met diverse groepen in de samenleving.

De functie

Bij de afdeling Onderzoek en Advies van het College is een vacature voor een beleidsadviseur met kennis en ervaring op het gebied van mensenrechten. De functie bestaat uit verschillende typen taken: onderzoek, beleidsvorming, projectontwikkeling, (wetgevings-)advisering, kennisontwikkeling en –borging, communicatie, netwerkontwikkeling en -onderhoud en beleidsbeïnvloeding. Beleidsadviseurs moeten inzetbaar zijn op al deze taken.

Een beleidsadviseur binnen het College voor de Rechten van de Mens:

 • Wordt ingezet bij projecten en andere werkzaamheden.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van het beleid van het College voor de Rechten van de Mens door onder meer:
  • voor mensenrechten relevante ontwikkelingen te volgen, signalen te analyseren en te onderzoeken en om te zetten in (advies over) voor het College relevante acties;
  • contacten te leggen en te onderhouden met externen om signalen op te vangen, inzicht te krijgen in hun belangen en wensen en te onderzoeken of en hoe deze worden omgezet in acties van het College.
 • Draagt bij aan de implementatie van het beleid in projecten, adviezen en onderzoeken door onder andere:
  • concrete beleidsthema’s te volgen en daarop acties te nemen wanneer nodig;
  • juridisch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek uit te voeren;
  • de behaalde resultaten te verwerken in op de doelgroep gerichte notities, adviezen, rapporten en dergelijke;
  • de resultaten zodanig extern te verspreiden dat ze worden toegepast en daarmee bijdragen aan de realisatie van de missie van het College.
 • Verzamelt, verwerkt, borgt en verspreidt informatie die relevant is voor de missie en werkzaamheden van het College en de onderwerpen die hij of zij behandelt (kennismanagement) door onder andere:
  • op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het brede terrein van de mensenrechten en deze kennis in het eigen werk toe te passen;
  • deze informatie toegankelijk te maken en zowel intern als extern te verspreiden;
  • zorg te dragen voor een goede borging van deze informatie.
 • Draagt bij aan de externe communicatie door onder meer:
  • het verzorgen van presentaties en workshops;
  • het College te vertegenwoordigen in diverse fora;
  • het schrijven van bijdragen op de website;
  • inhoudelijke voorstellen te doen ten behoeve van de externe communicatie;
  • bijeenkomsten te initiëren.
 • Neemt deel aan relevante interne en externe overleggen, waaronder in ieder geval het afdelingsoverleg.

Functie-eisen

Je hebt een proactieve en resultaatgerichte instelling. Je bent gewend om snel te schakelen tussen verschillende thema’s en werkzaamheden en inhoudelijk verbindingen te leggen. Je bent een onafhankelijke denker met een professionele instelling, die de omgeving scherp houdt en zowel zelfstandig als in teams goed kan functioneren. Je weet zowel intern als extern de juiste personen te benaderen en te betrekken, weet hoe de verhoudingen en belangen liggen en waar je de informatie moet halen en brengen.

Je beschikt over:

 • een academisch werk- en denkniveau en een relevante academische opleiding (zoals rechten of sociale wetenschappen, met een specialisatie op mensenrechten);
 • actuele kennis van en ervaring op het brede terrein van mensenrechten in Nederland;
 • ervaring met het verrichten van (beleidsgericht) onderzoek;
 • ervaring met het opstellen van (beleids-)notities, adviezen en rapporten;
 • ervaring met beleidsmatig werken strekt tot aanbeveling;
 • affiniteit met politiek en bestuurlijke verhoudingen op nationaal en lokaal niveau.

Competenties

 • analyserend vermogen
 • uitstekende mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid
 • samenwerken
 • organisatiesensitiviteit
 • flexibiliteit
 • netwerkvaardigheid
 • plannen en organiseren
 • resultaatgerichtheid en doelmatigheid
 • stressbestendigheid en kunnen omgaan met hectiek
 • creativiteit
 • overtuigingskracht

Salaris

Het salaris bedraagt minimaal € 2631,28 en maximaal € 4229,30 bruto per maand op basis van 36 uur (schaal 10 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren).

Meer informatie

Als je meer informatie wilt over de functie, dan kun je contact opnemen met Bart Dekker, directeur/hoofd Onderzoek & Advies via 030-8883888. Heb je vragen over de sollicitatieprocedure, neem dan contact op met de HR afdeling via sollicitatie@mensenrechten.nl of via 030 – 8883888.

Sollicitatieprocedure

Graag ontvangen we jouw motivatie en CV digitaal via sollicitatie@mensenrechten.nl. Solliciteren kan tot 4 maart 2019. De selectiegesprekken staan gepland op 11 en 13 maart 2019. De gesprekken voor de tweede ronde staan gepland op 22 maart 2019.

Een praktijkopdracht maakt onderdeel uit van de selectieprocedure.

Bijzonderheden

De aard van het dienstverband is tijdelijk voor de duur van 1 jaar met uitzicht op een vast dienstverband.Onderwerpen vacature