Training Selecteren zonder vooroordelen

Selecteren zonder vooroordelen

Het College voor de Rechten van de Mens heeft dagelijks te maken met vragen en klachten over discriminatie van mensen die op zoek zijn naar een baan. Stereotypering en vooroordelen spelen hierbij een cruciale rol. Om daar meer inzicht in te krijgen, heeft het College onderzoek gedaan naar de werking en de invloed van stereotypen. Op basis van die wetenschappelijke inzichten ontwikkelde het College een praktische training om meer bewustwording van stereotyperingsprocessen te creëren.

Stereotypering is onvermijdelijk en een natuurlijke manier om structuur aan te brengen in alle informatie. Maar stereotypen kloppen meestal niet en hebben – of het nu bewust of onbewust is – vaak nadelige gevolgen. Ook op de arbeidsmarkt. En niet alleen voor sollicitanten maar óók voor werkgevers: stereotypering zorgt ervoor dat de kwaliteiten van mensen niet altijd goed worden ingeschat. Gevolg: de beste personen komen niet op de juiste plek.

De training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ is bedoeld voor (toekomstige) P&O- en HR-professionals. Afgelopen maand zijn de eerste pilot-trainingen aan studenten van de Universiteit van Tilburg en een recruitmentteam van ICT-dienstverlener Ordina gegeven. Naast ‘Aha-momenten’ en nieuwe inzichten, leverden deze pilots concrete maatregelen op om de invloed van stereotypen bij de werving- en selectieprocessen tegen te gaan. De komende maanden verzorgt het College pilot-trainingen bij de Radboud Universiteit Nijmegen en de Hogescholen van Rotterdam en Amsterdam. De training is naar verwachting vanaf maart 2014 definitief. Voor meer informatie ga naar mensenrechten.nl/selecteren.Wil je iets kwijt over dit onderwerp?