Sfeerbeeld van een tiener in woonkamer

Zelfstandig wonen

In het VN-verdrag handicap staat dat je ook met een beperking het recht hebt om zelfstandig te wonen en deel uit te maken van de maatschappij. De staat moet ervoor zorgen dat mensen met een beperking van dit recht gebruik kunnen maken.

De staat moet waarborgen dat mensen:

 • zelf kunnen kiezen waar zij wonen en met wie
 • toegang hebben tot ondersteuning die nodig is bij wonen
 • gebruik kunnen maken van diensten en faciliteiten die voor het algemene publiek bedoeld zijn

Wet gelijke behandeling

In de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) staan bepalingen die gelijke toegang tot woonruimte voor mensen met een beperking waarborgen. Deze wet geldt voor iedereen met een (langdurige) beperking. Onder woonruimte worden ook gemeenschappelijke ruimtes zoals een trappenhuis of een hal verstaan.

De wet bepaalt dat woningaanbieders en –bemiddelaars geen onderscheid mogen maken omdat iemand een beperking heeft bij:

 • het aanbieden van woonruimte
 • het sluiten, uitvoeren, wijzigen of beëindigen van een overeenkomst die betrekking heeft op huur, koop of bewoning van een woonruimte
 • bemiddeling bij koop en huur
 • het opmaken van bepaalde reglementen
 • het inschrijven als woningzoekende

Individuele aanpassingen

Op grond van de WGBH/CZ kan van woningaanbieders en –bemiddelaars worden verlangd dat zij in individuele gevallen aanpassingen treffen. Bijvoorbeeld:

 • het aanpassen van een formulier of contract in braille voor mensen met een visuele beperking of eenvoudig Nederlands voor mensen met een verstandelijke beperking
 • een aangepaste wijze van communiceren (zoals bellen in plaats van schrijven)
 • het geven van toestemming voor het plaatsen van een scootmobiel

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte verplicht niet tot bouwkundige aanpassingen voor mensen met een beperking een beperking. Ook is de wet niet van toepassing op handelingen van een gemeente, bijvoorbeeld als het gaat om een bestemmingsplan of een woon- of bouwvergunning.

Wil je iets kwijt over dit onderwerp?